Archidat BouwNieuws - bouwnieuws - bebouwing-rukt-op-in-heel-nederland
Javascript is uitgeschakeld

Bebouwing rukt op in heel Nederland

Geplaatst: 14-03-2019
Bebouwing rukt op in heel Nederland

DEN HAAG - De meeste grond in Nederland wordt nog altijd voor landbouw gebruikt, maar CBS-onderzoek maakt duidelijk dat de bebouwing overal is opgerukt. Zuid-Holland is het meest volgebouwd, zo blijkt uit de cijfers, die tot 2015 gaan. In dat jaar was 23,4 procent van het totale Zuid-Hollandse oppervlak bebouwd, ruim 3 procentpunt meer dan in 1996.

Ook in alle andere provincies kwam er meer baksteen en beton bij. Onder bebouwing vallen bijvoorbeeld woonwijken, winkelcentra en bedrijventerreinen. Na Zuid-Holland zijn Noord-Holland en Utrecht relatief het meest bebouwd. De meest open provincie is Friesland, met krap 7,5 procent bebouwing.

De groei van de bebouwing hangt in de Randstadprovincies en Noord-Brabant nauw samen met de komst van de Vinex-wijken aan de rand van grote steden.

Vrijwel alle provincies zagen hun bevolking toenemen in de onderzochte periode en bevolkingsgroei gaat vaak samen met meer bebouwing. In Limburg lag dat anders: daar kromp de bevolking met bijna 16.000 inwoners, maar groeide het oppervlak dat voor wonen is bestemd met 9 procent.

Nieuwe bebouwing ging meestal ten koste van landbouwgrond. Desondanks heeft het grootste deel van Nederland nog altijd een ,,landelijk karakter'', aldus het CBS. De meerderheid van de beschikbare vierkante meters wordt gebruikt voor landbouw. In provincies als Gelderland, Noord-Brabant, Drenthe en Limburg is ook nu nog meer ruimte voor bos en ,,open natuurlijk terrein'' dan voor woonwijken en bedrijventerreinen.

Overig Bouwnieuws

Aanbouw Schiphol P3 volgens planning opgeleverd 19-03-2019
9 gebouwen in de race voor BNA Beste Gebouw 2019 19-03-2019
Ingenieursbureau HaskoningDHV verhoogt omzet 19-03-2019
Het hoogste houten gebouw ter wereld geopend 18-03-2019
'Veel nieuwe banen door klimaatakkoord' 18-03-2019
'Huiseigenaren kiezen voor vergroening' 18-03-2019
Woningverkopen duiken onder 200.000 15-03-2019
'100.000 Zeeuwse huizen aan getijdenstroom' 14-03-2019
Stroomlevering zonnepark Eemshaven gestart 14-03-2019
VEH: 'Onzekerheid blijft na doorrekening klimaatmaatregelen' 14-03-2019
 

Onze partners

  • Termokomfort Europe
  • Tonzon
  • Kingspan Unidek
  • VBI
  • VELUX Nederland
  • Wédéflex Duurzame Daksystemen
  • Xella Nederland
Sluit deze advertentie