Grootschalige aanpak wateroverlast limburg stap dichterbij
Javascript is uitgeschakeld

Grootschalige aanpak wateroverlast Limburg stap dichterbij

Geplaatst: 31-05-2023
Grootschalige aanpak wateroverlast Limburg stap dichterbij

MAASTRICHT - Inwoners van Limburg kunnen binnenkort op maat gesneden advies inwinnen over hoe ze hun eigen woning en grond beter tegen overstromingen kunnen beschermen. Daartoe wordt een zogenoemd Water Adviesteam opgetuigd. Daarnaast wordt gewerkt aan een informatiesysteem dat inwoners sneller waarschuwt voor extreme neerslag en wateroverlast, zodat ze zich tijdig kunnen voorbereiden.

Daartoe wordt samengewerkt met instanties in Duitsland en België. De provincie Limburg maakte woensdag een samenhangend pakket aan maatregelen bekend voor de aanpak van wateroverlast.

De maatregelen moeten Limburgers beter tegen wateroverlast beschermen. In dit plan "Gericht aan de slag" staat hoe onder meer de Geul, Roer en Geleenbeek veiliger gemaakt worden. Dat zijn de rivieren die twee jaar geleden buiten hun oevers traden en veel schade en menselijk leed aanrichtten. Zo komt er een speciale website waar inwoners op één plek alle informatie kunnen vinden voor, tijdens en na de wateroverlast. En tijdens buurtbijeenkomsten kunnen bewoners samen werken aan een draaiboek rond wateroverlast voor hun buurt. De komende jaren hebben we immers steeds vaker te maken met extreem weer, aldus de Limburgse gedeputeerde Lia Roefs (PvdA). "We hebben elkaar echt nodig om de gevolgen van wateroverlast te beperken."

Hoe de nieuwe maatregelen worden opgetuigd, staat beschreven in het zogeheten opbouwplan van het programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL). Dat is opgesteld door provincie, waterschap, Rijk en de Limburgse gemeenten. Het WRL is gericht op het vergroten van de veiligheid van beken en zijrivieren van de Maas voor de lange termijn. Daarbij kan gedacht worden aan het vergroten van de afvoercapaciteit, of de aanleg van waterbergingen, dijken, kademuren of schotten. De aanpak van de in totaal 115 stroomgebieden gaat vijftien jaar duren.

Het gaat om een samenhangende aanpak, om te voorkomen dat maatregelen in het ene gebied leiden tot nieuwe risico's elders. Ook kan het zijn dat ergens maatregelen worden getroffen waar geen overlast is, maar die bedoeld zijn om andere gebieden beter te beschermen.

In de plannen wordt ook rekening gehouden met zaken als droogte, stikstof, energietransitie en de transitie van de landbouw.

Overig Bouwnieuws

Kadaster ziet dit jaar flink minder nieuwe hypotheken 21-09-2023
Amsterdam neemt extra maatregelen woningbouw 21-09-2023
Te weinig samenwerking Flevoland voor Omgevingswet 21-09-2023
'Kabinetsplannen onvoldoende om problemen bouw op te lossen' 20-09-2023
Projectontwikkelaars vrezen ontslaggolf door crisis woningbouw 20-09-2023
Woningcorporaties: hogere huurtoeslag goed steunmiddel 20-09-2023
Uitbreiding hoogspanningsnet rond Almelo loopt vertraging op 20-09-2023
Bijna helft elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 20-09-2023
Subsidiepot verduurzaming publieke gebouwen binnen dag leeg 20-09-2023
Brabant vreest stilstand na stopzetten infra projecten 19-09-2023
 

Onze partners

  • VIP ISOLUTIONS
  • MEDITE SMARTPLY
  • Velox
  • Holland Mast
  • Holonite
  • GevelMeesters
  • IsoBouw Systems
Sluit deze advertentie