Heijmans combineer uitkopen boeren met oplossen woningnood
Javascript is uitgeschakeld

Heijmans: combineer uitkopen boeren met oplossen woningnood

Geplaatst: 01-08-2022
Heijmans: combineer uitkopen boeren met oplossen woningnood

AMSTERDAM - Waarom combineren we het uitkopen van boeren niet met het oplossen van de woningnood? Dat vraagt topman Ton Hillen van bouwconcern Heijmans zich hardop af. Hij roept de boeren op te stoppen met hun protesten tegen het stikstofbeleid zodat de overheid weer met iedereen om de tafel kan gaan.

"Als er in een gebied een groot tekort aan woningen is en door boeren ook de stikstofnormen worden overschreden, dan kan je de boeren daar uitkopen en kun je die grond gebruiken voor een nieuwe woonwijk", oppert Hillen bij de presentatie van de resultaten van Heijmans. Volgens hem zijn er zeker boeren die hierin geïnteresseerd zijn en er zouden ook veel mensen zijn die buitenstedelijk willen wonen.

"Het gaat er uiteindelijk om dat je perspectief kan bieden", zegt Hillen over het vlottrekken van de verhitte stikstofdiscussie. In zijn ogen zou het ook mogelijk moeten zijn dat boeren die om stikstofredenen eigenlijk weg moeten uit een bepaald gebied elders dan weer grond kunnen bemachtigen om hun bedrijf daar voort te zetten.

De bouwsector voelt de stikstofproblematiek ook. De onduidelijkheid over de hoeveelheid stikstof die uitgestoten mag worden leidt bijvoorbeeld tot vertraging bij aanbestedingen op grote infrastructuurprojecten. Het stikstofdossier is ook een van de redenen dat de versnelling bij de nieuwbouw van woningen maar niet op gang komt.

Over de manier waarop boeren de laatste tijd protesteren heeft de Heijmans-topman geen goed woord over. Hij vindt de blokkades van onder meer snelwegen "gevaarlijk" en "onverantwoord". Hillen is van mening dat er alleen een oplossing kan komen door met elkaar in gesprek te gaan. En dat er ook wat van de boeren gevraagd wordt is volgens hem onontkoombaar, omdat de agrarische sector nu eenmaal een grote uitstoter van stikstof is.

Voor Heijmans zijn de gevolgen van de stikstofproblemen momenteel wel beperkt, geeft Hillen aan. Maar hij sluit niet uit dat de situatie na de zomer nog verslechtert. In de bouw wordt namelijk met spanning gewacht op een uitspraak van de Raad van State later dit jaar over de bouwvrijstelling van het grote CO2-opslagproject Porthos in de Rotterdamse haven.

Deskundigen vrezen dat als de hoogste bestuursrechter die vrijstelling zou intrekken, er mogelijk meer bouwprojecten moeten worden stilgelegd. Zoiets gebeurde in 2019 ook al toen de Raad van State het toenmalige stikstofbeleid ongeldig verklaarde. Hillen denkt dat het deze keer niet zo'n vaart zal lopen. Dat is omdat hij erop vertrouwt dat de overheid met een oplossing gaat komen. "Zoiets kunnen ze gewoon niet laten gebeuren", stelt hij.

Overig Bouwnieuws

Werkgeversverenigingen aan kabinet: pas de stikstofregels aan 27-03-2023
Kabinet wil sneller en meer klimaatbestendig laten bouwen 23-03-2023
Steden willen extra maatregelen zodat woningbouw kan doorgaan 23-03-2023
Veel valgevaar bij controle 200 bouwplaatsen 23-03-2023
Boer zoekt koper, maar interesse valt tegen 23-03-2023
Vrees voor groei files door stikstofbeleid 23-03-2023
Hornbach blijft groeien en heeft kwart marktaandeel 23-03-2023
Klimaatvragen stuwen omzet Royal HaskoningDHV 23-03-2023
Minister gaat nadenken over invoering 'tochtkorting' huizen 23-03-2023
SP en VVD willen sjoemelaars met energielabels hard aanpakken 22-03-2023
 

Onze partners

  • Roval Aluminium
  • Sterk Beton
  • Struyk Verwo Infra
  • Tonzon
  • Kingspan Unidek
  • VBI
  • VELUX Nederland
Sluit deze advertentie