Archidat BouwNieuws - bouwnieuws - kabinet-kiest-voor-gerichte-stikstofaanpak
Javascript is uitgeschakeld

Kabinet kiest voor gerichte stikstofaanpak

Geplaatst: 07-10-2019
Kabinet kiest voor gerichte stikstofaanpak

DEN HAAG - Het kabinet pakt het stikstofprobleem aan onder meer door vrijwillige sanering van boerenbedrijven en investeringen in innovaties voor boeren die willen blijven. Ook komen er "gerichte snelheidsverlagingen" op plaatsen waar dat echt leidt tot minder neerslag van stikstof in kwetsbare natuurgebieden.

Dat meldt verantwoordelijk minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Het kabinet wil volgens Schouten "snel en zorgvuldig" maatregelen treffen om het stikstofprobleem op te lossen. Per gebied wordt in kaart gebracht welke maatregelen nodig zijn om de natuur te herstellen en tegelijkertijd de vergunningverlening weer op gang te brengen.

"Makkelijke en snelle oplossingen zijn er niet", zegt Schouten. "Maar duidelijk is dat de uitstoot van stikstof omlaag moet." Het kabinet is bereid "extra financiƫle middelen te reserveren". Concrete bedragen worden niet genoemd, maar volgens ingewijden gaat het om enkele honderden miljoenen.

Automobilisten hoeven het gaspedaal alleen los te laten op plaatsen waar dat direct effect heeft op de uitstoot. Verder rekent het kabinet erop dat maatregelen die al op stapel staan in het kader van het Klimaatakkoord, zoals de overgang naar elektrisch rijden, tot een lagere uitstoot van stikstof zullen leiden.

Bij het uitkopen van boeren geeft het kabinet voorrang aan de grootste vervuilers in de buurt van natuurgebieden die extra moeten worden beschermd. Boeren die toch boer willen blijven, krijgen hulp om de uitstoot van hun bedrijf omlaag te brengen. Te denken valt aan nieuwe stallen, ander veevoer en een betere scheiding van urine en mest.

Over een week mag extra stikstofuitstoot bij bijvoorbeeld een bouwproject weer worden weggestreept tegen stikstofbesparende maatregelen. Wie een huis wil bouwen, kan daar dan toch een vergunning voor krijgen door er bijvoorbeeld voor te zorgen dat het na de bouw minder stikstof uitstoot. En een veehouder die een extra stal wil bouwen, kan daarvoor toestemming krijgen door de uitstoot van een oude stal te verminderen.

Daarnaast wordt het mogelijk om een afname van de stikstofuitstoot bij het ene project, deels in te zetten om bij een ander project een toename te rechtvaardigen. Ook kan de overheid straks vergunningen verlenen voor projecten met slechts een tijdelijk of een zeer gering nadelig effect op de natuur.

Overig Bouwnieuws

'Koopregelingen nieuwbouwwoningen in het nauw' 05-06-2020
EIB adviseert maatregelen voor behoud 28.000 banen 05-06-2020
Architect Houben pakt Boijmans van Beuningen grondig aan 05-06-2020
Nog geen corona-impact bij Nationale Hypotheek Garantie 04-06-2020
Van Wijnen in handen van investeerder HAL 04-06-2020
'Energierekening daalt met 100 euro per jaar' 04-06-2020
'Betaalbare koop- of huurwoning bij afbouw subsidies' 04-06-2020
Kabinet wil 10.000 extra woonplekken voor dak- en thuislozen 04-06-2020
'Nieuwbouwhuis vaak duurder door heel normale voorzieningen' 04-06-2020
Amsterdam vraagt de rechter: red het warmtenet 04-06-2020
 

Onze partners

  • VIP ISOLUTIONS
  • Holland Mast
  • Holonite
  • GevelMeesters
  • IsoBouw Systems
  • BMI Monier
  • Kingspan Insulation
Sluit deze advertentie