Archidat BouwNieuws - bouwnieuws - minister-blok-verkoopt-tweede-kamer-broodje-aap
Javascript is uitgeschakeld

Minister Blok ‘verkoopt Tweede Kamer broodje aap’

Geplaatst: 01-10-2014
Minister Blok ‘verkoopt Tweede Kamer broodje aap’
Beeld: Nadine Maas

‘Bedrog’, zo kwalificeert bouwregelgevingexpert dr. ir. Nico Scholten het antwoord van minister Blok op vragen van Tweede Kamerlid Kees Verhoeven (D66) over de onderbouwing van de afgezwakte isolatie-eisen voor nieuwbouwwoningen. Aanleiding voor Verhoeven om de minister in het wekelijkse vragenuur kritisch te bevragen, was het persbericht van vakblad Bouwformatie over manipulatie van de besluitvorming over de nieuwe isolatiewetgeving die op 1 januari 2015 van kracht wordt.

Minister Blok wees de aantijging dat hij de publicatie in Bouwformatie over de ministeriële gang van zaken heeft willen verbieden volstrekt van de hand. Ook de bewering in een redactioneel commentaar dat de onderzoeken waarop de wetswijziging is gebaseerd ‘grove fouten bevatten’ is volgens Blok ongegrond.

De redactie van Bouwformatie krijgt evenwel steun uit onverdachte hoek. Van niemand minder dan Nico Scholten, in de bouwwereld ook wel aangeduid als ‘mister Bouwbesluit’. ‘Iedereen in de bouw en de bouwmedia weet: er is in dit land niemand beter op de hoogte van de inhoud en de totstandkoming van de bouwregelgeving dan Nico Scholten’, aldus Dolf Dukker, de auteur van het gewraakte artikel.
Scholten beschuldigt de minister van bedrog bij de beantwoording van de vragen die Verhoeven heeft gesteld.

Op de vraag van Verhoeven of de gebruikte onderzoeken wel kloppen, of er contra-expertise is gedaan om de onderzoekscijfers te toetsen, antwoordde de minister: ‘Het onderzoek dat is gebruikt, is van Arcadis. Dat is ook gepubliceerd. Dat was ruim voordat de Algemene Maatregel van Bestuur bij de Kamer werd voorgehangen bekend. Het stond dus iedereen vrij om daarover vragen te stellen of om daar vanuit de wetenschappelijke praktijk kanttekeningen bij te plaatsen. Het onderzoek is overigens nog steeds beschikbaar. Het is naar mijn overtuiging een zeer adequaat onderzoek.’

Commentaar van Scholten: ‘Het is ronduit bedrog als de minister de Tweede Kamer voorhoudt dat eenieder op een ‘wetenschappelijk’ rapport kan reageren en dat dit niet is gebeurd. Het rapport is helemaal niet kenbaar gemaakt op een manier zoals dat in dit concrete geval hoort. Het is ook helemaal geen wetenschappelijk rapport. Niet elk rapport van een ingenieursbureau is een wetenschappelijk rapport. Noch de Juridisch Technische Commissie (JTC), noch het Overlegplatform Bouwregelgeving (OPB), noch de Tweede Kamer hebben er kennis van kunnen nemen. De opdrachtgever van het rapport is overigens Agentschap NL en niet het ministerie van BZK.’ De Bouwbesluit expert voegt eraan toe dat ‘ook de vindplaats van het rapport merkwaardig is, namelijk de Raad voor Ondernemend Nederland’.

Jourdain Martens, directeur/uitgever van Bouwformatie onderstreept dat het OPB het belangrijkste advies- en overlegorgaan is van de minister bij voorgenomen wijzigingen van het Bouwbesluit. ‘Hoe kan de minister volhouden dat ‘het allemaal in alle openheid is gegaan’ als zelfs het OPB in onwetendheid is gelaten over het Arcadis-rapport?’

Scholten vervolgt: ‘Wat er aan de belanghebbenden in het JTC (op 13 maart 2013) is voorgelegd, is een voorgenomen wijziging zonder enige verwijzing naar het W/E-Arcadis rapport. Er is in het geheel geen gewag van gemaakt. In de toenmalige toelichting wordt het niet genoemd en het zat ook niet los bij de stukken. Pas in de toelichting van voorhangversie aan de Tweede Kamer is het rapport voor het eerst genoemd. Dat riekt naar bedrog, want belanghebbenden hebben er in de daarvoor bestemde media helemaal geen kennis van kunnen nemen. Kortom, er wordt door de minister een broodje aap verkocht.’

Overig Bouwnieuws

Woningsector schreeuwt om stikstofdrempel 17-10-2019
Renovatie Binnenhof jaar uitgesteld 17-10-2019
Vaker woningbrand door accu of batterij 17-10-2019
Bouwend Nederland: Snel drempelwaarde bouwprojecten invoeren 16-10-2019
Rotterdam gaat maximum bouwhoogte centrum verhogen 16-10-2019
Meer meldingen 'woonfraude' in Amsterdam 16-10-2019
Burgercollectief start bouw windmolenpark 16-10-2019
'BAM past wurgcontracten ZZP-ers aan' 15-10-2019
'Prijs energielabel A geschat op 22.000 euro' 15-10-2019
Centrale bank grijpt in op woningmarkt 15-10-2019
 

Onze partners

  • JET BIK Projecten
  • Blauwplaat
  • Boon Edam Nederland
  • Xella Nederland
  • Bergschenhoek Luchtcomfort
  • BubbleDeck International LWC
  • Burgerhout
Sluit deze advertentie