Netbeheerder tennet investeerde recordbedrag van 45 miljard
Javascript is uitgeschakeld

Netbeheerder TenneT investeerde recordbedrag van 4,5 miljard

Geplaatst: 14-03-2023
Netbeheerder TenneT investeerde recordbedrag van 4,5 miljard

ARNHEM - Netbeheerder TenneT heeft in 2022 een recordbedrag van 4,5 miljard euro geïnvesteerd in het uitbreiden van het elektriciteitsnetwerk voor de energietransitie. Dat maakte het bedrijf bekend bij de jaarcijfers. TenneT verwacht dat de jaarlijkse investeringen de komende tien jaar zullen stijgen naar minstens 8 miljard euro.

Het geld ging onder meer naar de bouw van netaansluitingssystemen voor offshore windparken, nieuwe hoogspanningsverbindingen en vervanging van hoogspanningsstations. Vanwege de sterk gestegen vraag naar duurzame energie staat het hoogspanningsnet onder grote druk. De vraag naar nieuwe aansluitingen op het stroomnet is groter dan het aanbod. Dat leidde zelfs tot een tijdelijke stopzetting van de uitgifte van nieuwe aansluitingsaanvragen.

Om de investeringen in de energietransitie daadwerkelijk ten uitvoer te brengen is ook veel technisch personeel nodig. Door de krapte op de arbeidsmarkt is er een tekort aan gekwalificeerd technisch personeel, waardoor de energietransitie vertraging dreigt op te lopen. TenneT zelf breidde het personeelsbestand vorig jaar uit met 777 nieuwe werknemers naar een totaal van bijna 7400, ondanks de krapte op de arbeidsmarkt. Het bedrijf zegt wel dat de werving van nieuw personeel een "kritiek" punt blijft gezien de verwachte verdere groei.

Van 2011 tot en met 2022 investeerde TenneT ruim 30 miljard euro in onshore en offshore elektriciteitsinfrastructuur in Nederland (9,4 miljard euro) en Duitsland (21,1 miljard euro). TenneT is eigendom van de Nederlandse staat. In februari werd bekend dat gesprekken worden gevoerd met de Duitse overheid over een volledige verkoop van de Duitse activiteiten. Daardoor zou TenneT zich beter kunnen focussen op het realiseren van de doelstellingen voor de energietransitie met de financiële middelen die daarvoor nodig zijn.

"Sinds vorig jaar worden we geconfronteerd met een nieuwe energiewereld die een nieuwe eigendomsstructuur voor TenneT vereist die ons in staat stelt te voldoen aan aanzienlijk toegenomen kapitaalvereisten. Tegelijkertijd blijft voortzetting van de sterke samenwerking op energiegebied cruciaal voor de integratie van de Europese energiemarkten, het versnellen van de energietransitie en het waarborgen van de leveringszekerheid", zegt TenneT-topvrouw Manon van Beek.

TenneT is van plan een dividend van 207 miljoen euro uit te keren aan de Nederlandse staat. Daarmee komt het totale bedrag aan dividend dat over de afgelopen tien jaar is betaald volgens het bedrijf op 1,4 miljard euro.

Overig Bouwnieuws

Werkgeversverenigingen aan kabinet: pas de stikstofregels aan 27-03-2023
Kabinet wil sneller en meer klimaatbestendig laten bouwen 23-03-2023
Steden willen extra maatregelen zodat woningbouw kan doorgaan 23-03-2023
Veel valgevaar bij controle 200 bouwplaatsen 23-03-2023
Boer zoekt koper, maar interesse valt tegen 23-03-2023
Vrees voor groei files door stikstofbeleid 23-03-2023
Hornbach blijft groeien en heeft kwart marktaandeel 23-03-2023
Klimaatvragen stuwen omzet Royal HaskoningDHV 23-03-2023
Minister gaat nadenken over invoering 'tochtkorting' huizen 23-03-2023
SP en VVD willen sjoemelaars met energielabels hard aanpakken 22-03-2023
 

Onze partners

  • PCI Group
  • Duco Ventilation & Sun Control
  • Dycore
  • Leviat
  • Emco Benelux
  • Derbigum duurzame dakbedekking
  • Van de Vin ramen en kozijnen
Sluit deze advertentie