Onderhoud infrastructuur wordt miljarden duurder in deze eeu
Javascript is uitgeschakeld

Onderhoud infrastructuur wordt miljarden duurder in deze eeuw

Geplaatst: 15-11-2023
Onderhoud infrastructuur wordt miljarden duurder in deze eeuw

AMSTERDAM - Nederland moet de komende decennia wegen, vaarwegen, spoorwegen en bruggen, viaducten, sluizen, stuwen en gemalen vernieuwen en renoveren. Dat is een essentiƫle voorwaarde om Nederland veilig, bereikbaar en leefbaar te houden, zo stelt onderzoeksinstituut TNO. Het instituut verwacht dat de jaarlijkse uitgaven daarvoor stijgen van 1,1 miljard euro per jaar (zoals in 2021) naar 3,4 miljard per jaar over twintig jaar en aan het eind van deze eeuw naar 3,7 miljard per jaar.

Het instituut bracht de cijfers dinsdag naar buiten in het zogenoemde 2e Landelijk Prognoserapport Vernieuwingsopgave Infrastructuur.

TNO stelt dat het Rijk en de twaalf provincies, 342 gemeenten en 21 waterschappen onder meer 141.000 km wegen beheren en 5700 km vaarweg, 7000 km spoor en tienduizenden zogeheten civiele constructies zoals bruggen, viaducten, sluizen, stuwen en gemalen. "Deze infrastructuur veroudert en nadert het einde van de levensduur. Het gebruik ervan is intensief en bovendien vaak zwaarder dan destijds bij de bouw voorzien", zo stelt TNO.

Uit de analyse, gedaan op verzoek van de rijksoverheid, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), komt naar voren dat het grootste deel van de voorspelde kosten, ongeveer 55 procent, bij gemeenten ligt. Dat komt doordat gemeenten meer dan 80 procent van die civiele constructies beheren. De verwachte kosten komen voor ongeveer 9 procent bij provincies te liggen, voor 13 procent bij waterschappen en voor 23 procent bij landelijke beheerders Rijkswaterstaat en ProRail.

De provincies verwachten dat de kosten nog verder zullen oplopen. De benodigde infrastructuur voor de vele extra woningen die gebouwd gaan worden kost immers ook veel geld, evenals het onderhoud daarvan. "We reserveren, waar mogelijk, extra budget om de toenemende kosten deels te kunnen opvangen."

"We investeren de komende jaren meer geld dan ooit in het onderhouden, vervangen en renoveren van onze rijksinfrastructuur", reageert minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. Op korte termijn wordt geld bedoeld voor aanleg van infrastructuur besteed aan onderhoud, omdat veel nieuwe projecten niet kunnen doorgaan, laat hij verder weten.

TNO noemt het opvallend dat beheerders in meer dan de helft van hun prognoses niet verder kijken dan vijftig jaar vooruit, terwijl de levensduur van veel objecten zestig tot tachtig jaar is en informatie vaak ontbreekt. Het instituut adviseert wel zo'n verwachting te maken. Ook de oprichting van een vernieuwingsfonds voor de civiele infrastructuur is een advies dat TNO geeft.

Overig Bouwnieuws

Silhouette torenspits Notre-Dame weer zichtbaar 30-11-2023
Oplossing voor verontreinigd water Katwijk 30-11-2023
Meer plastic uit afval nodig voor verduurzaming 30-11-2023
Nijmegen ontwikkelen westkant van stationsgebied 29-11-2023
Vleermuis geen obstakel voor bouw justitieel complex 29-11-2023
Miljoenen voor onderzoek naar duurzame oplossing PFAS 29-11-2023
400 aanmeldingen voor piekbelastersregeling stikstof 29-11-2023
Overijssel neemt regie in energiebeleid 28-11-2023
ABN AMRO: verwerk klimaatrisico's in de huizenprijs 28-11-2023
Gemeente Amsterdam wil nu echt schimmelvrije huizen 28-11-2023
 

Onze partners

  • Renson
  • Reynaers Aluminium
  • ROCKWOOL
  • Roval Aluminium
  • Sterk Beton
  • Struyk Verwo Infra
  • Tonzon
Sluit deze advertentie