Project hedwigepolder na slepende strijd klaar
Javascript is uitgeschakeld

Project Hedwigepolder na slepende strijd klaar

Geplaatst: 30-05-2023
Project Hedwigepolder na slepende strijd klaar

HULST - Na een jarenlange maatschappelijke en politieke discussie zijn de werkzaamheden voor het terugbrengen van eb en vloed en de herinrichting van de Hertogin Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen afgerond. "Een moment om bij stil te staan", vindt de provincie Zeeland, die op zondag 11 juni een open dag houdt om het publiek kennis te laten maken met het nieuwe getijdengebied.

De Hedwigepolder was in 1907 ingepolderd en werd vooral voor de landbouw gebruikt. Ondanks verzet vanuit de politiek en door bewoners tegen het afstaan van landbouwgrond voor natuurherstel besloot het Rijk in 2012 definitief eb en vloed in het gebied terug te brengen. "Samen met de net over de grens gelegen Prosperpolder is het een gebied van 465 hectare", zegt een woordvoerster van de provincie Zeeland.

Ze wijst erop dat in de discussie over het onder water zetten van de Hedwigepolder vaak is gesteld dat het project dient als compensatie voor het uitdiepen van de Westerschelde, maar dat dit onjuist is. Het project wordt uitgevoerd om natuur te herstellen die door menselijk ingrijpen en natuurlijke processen verloren is gegaan. "Door de Schelde meer ruimte te geven, lopen de achterliggende gebieden minder risico op wateroverlast", meldt de provincie Zeeland. "Daarnaast krijgt de ontwikkeling van getijdennatuur met geulen, slikken en schorren hier alle kansen. Die natuur levert niet alleen een belangrijke bijdrage aan de Europese natuurdoelen, maar tempert ook de kracht van het getij, in het bijzonder bij extreme weersomstandigheden."

Vorig jaar oktober stroomde voor het eerst water uit de Westerschelde het gebied van de Hedwigepolder en Prosperpolder binnen. De provincie Zeeland verwacht dat nu een gebied ontstaat dat zich goed leent voor natuurbeleving en recreatie. Daarom is er een panoramaheuvel gemaakt. Daarop moet een uitkijk- en radartoren met informatiecentrum, expositieruimte, horeca, slaapplaatsen en terras komen.

Bezoekers zijn op de open dag van 11 juni welkom op de panoramaheuvel. Ook zijn er onder meer excursies met een gids, kunnen bezoekers een rit maken met een zonnetrein en vogels spotten en zijn er kinderactiviteiten.

Aanvankelijk was ook aan de streek gevraagd een nieuwe naam te geven aan de Hedwigepolder, maar de provincie heeft die prijsvraag ingetrokken na kritiek van onder meer de Statenfractie van de SGP. Die schreef in een brief aan Gedeputeerde Staten de prijsvraag "niet gepast" te vinden, omdat er vanuit de regio veel verzet was tegen het onder water zetten van de polder.

Overig Bouwnieuws

Kadaster ziet dit jaar flink minder nieuwe hypotheken 21-09-2023
Amsterdam neemt extra maatregelen woningbouw 21-09-2023
Te weinig samenwerking Flevoland voor Omgevingswet 21-09-2023
'Kabinetsplannen onvoldoende om problemen bouw op te lossen' 20-09-2023
Projectontwikkelaars vrezen ontslaggolf door crisis woningbouw 20-09-2023
Woningcorporaties: hogere huurtoeslag goed steunmiddel 20-09-2023
Uitbreiding hoogspanningsnet rond Almelo loopt vertraging op 20-09-2023
Bijna helft elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen 20-09-2023
Subsidiepot verduurzaming publieke gebouwen binnen dag leeg 20-09-2023
Brabant vreest stilstand na stopzetten infra projecten 19-09-2023
 

Onze partners

  • Gebr. Bodegraven
  • Kingspan Ge├»soleerde panelen
  • De Hoop Pekso
  • Itho Daalderop
  • Wienerberger
  • De Groot Vroomshoop
  • Celdex
Sluit deze advertentie