Vergunningen bouw limburgse bioraffinagefabriek niet in orde
Javascript is uitgeschakeld

Vergunningen bouw Limburgse bioraffinagefabriek niet in orde

Geplaatst: 27-07-2022
Vergunningen bouw Limburgse bioraffinagefabriek niet in orde

DEN HAAG - Er komt voorlopig geen bioraffinagefabriek in het Limburgse Grubbenvorst. De provincie moet eerst de omgevingsvergunning voor de installatie opnieuw beoordelen. Dat oordeelt de Raad van State (RvS) nadat een belangenvereniging en omwonenden beroep hadden aangetekend.

Zij verzetten zich tegen de komst van de bioraffinagefabriek, die mest en andere organische materialen omzet in biogas. Volgens hen zou deze leiden tot verkeershinder en stank- en geluidsoverlast. Daarnaast twijfelen zij of het energieverbruik opweegt tegen de energieopbrengst van de installatie.

De RvS oordeelt nu dat de provincie Limburg op twee punten niet juist heeft gehandeld. Ten eerste is er geen milieueffectrapport opgemaakt, dat wel nodig is om de effecten van de installatie op de omgeving helder te krijgen.

Daarnaast heeft het bedrijf dat de installatie wil bouwen wijzigingen doorgevoerd nadat het ontwerpbesluit door de provincie was goedgekeurd. Het gaat om de bouw van een 'ontvangsthal' van 42 bij 35 meter met een hoogte van 9 meter. De RvS oordeelt dat de provincie het ontwerpbesluit van de omgevingsvergunning met deze wijziging opnieuw ter inzage had moeten leggen, voordat deze kon worden goedgekeurd.

De provincie Limburg laat weten "verrast" te zijn door de uitspraak van de RvS. Voor mestverwerking zou namelijk geen milieueffectrapport nodig zijn. Maar de RvS oordeelt dat het hier om een "geïntegreerde chemisch installatie" gaat die de mest verwerkt, waar andere eisen voor gelden. Waaronder dus een milieueffectrapport.

Overig Bouwnieuws

De Hypotheekshop: angst voor recessie merkbaar op woningmarkt 29-09-2022
CU en D66: kijk bij toewijzing woning ook naar totale woonlasten 29-09-2022
Hoge inflatie drukt op resultaten bouwmarkt Hornbach 29-09-2022
Diverse organisaties eisen actie voor gezondere schoolgebouwen 29-09-2022
Vattenfall wint Duitse aanbesteding voor windmolenpark Noordzee 29-09-2022
Rotterdam wil nieuwe brug over de Maas van Oost naar Zuid 29-09-2022
Gros gemeenteambtenaren wil uitstel Omgevingswet 29-09-2022
Rapport: maatwerk nodig om starters aan huis te helpen 27-09-2022
Prijsvergelijker: gebruik warmtepomp duurder door energieplafond 27-09-2022
ABN AMRO: veel kantoren voldoen nog niet aan duurzaamheidseisen 27-09-2022
 

Onze partners

  • Van de Vin ramen en kozijnen
  • Faay Vianen
  • Fakro Nederland
  • JORDAHL
  • Fermacell
  • TECE Nederland
  • Hakron
Sluit deze advertentie