Verzilting veel groter probleem dan stijgende zeespiegel
Javascript is uitgeschakeld

Verzilting veel groter probleem dan stijgende zeespiegel

Geplaatst: 09-11-2023
Verzilting veel groter probleem dan stijgende zeespiegel

DEN HAAG - De huidige aanpak van waterveiligheid volstaat waarschijnlijk nog decennialang om droge voeten te houden, ook als de zeespiegel tot wel 3 meter stijgt. Een veel acuter probleem dat het oprukkende zeewater veroorzaakt, in combinatie met warmer en droger weer, is dat zoet water schaarser wordt. Nederland moet zich daarop voorbereiden.

Dat staat in een tussenrapport van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging, dat minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Daarin is in kaart gebracht welke problemen de stijgende zeespiegel met zich meebrengt, welke technische oplossingen op termijn mogelijk zijn en welke keuzes daarvoor nu al nodig zijn.

Verzilting is een probleem dat nu al optreedt, en waar we volgens het rapport mee zullen moeten leren leven. De beschikbaarheid van zoet water "loopt op korte termijn tegen grenzen aan". Dat vraagt om aanpassingen van het watersysteem, maar ook van het watergebruik. Concrete maatregelen worden in het rapport nog niet genoemd.

Het goede nieuws is dat het "technisch haalbaar" lijkt overstromingen te voorkomen met het opspuiten van zand om de kustlijn intact te houden en het verhogen en versterken van dijken, zolang de zeespiegelstijging beperkt blijft tot 3 meter. Dat niveau wordt in het zwartste scenario iets na 2100 bereikt, maar in het gunstigste geval zelfs in 2300 nog niet.

Deze aanpak vergt wel aanpassingen aan het ruimtegebruik. Een dijk die wordt opgehoogd bijvoorbeeld, moet automatisch ook breder worden gemaakt. Daar moet dan wel ruimte voor zijn. Het is zaak te voorkomen dat toekomstige generaties bij de aanpak van waterveiligheid klem komen te zitten doordat nu alles wordt volgebouwd, zo luidt de boodschap.

Dat de zeespiegel stijgt door klimaatverandering is volgens het rapport een niet te stoppen proces. Maar het is wel zaak de opwarming van de aarde zoveel mogelijk te beperken. "Hoe minder broeikasgassen de wereld uitstoot, hoe langer en beter we Nederland veilig en leefbaar kunnen houden."

Overig Bouwnieuws

Silhouette torenspits Notre-Dame weer zichtbaar 30-11-2023
Oplossing voor verontreinigd water Katwijk 30-11-2023
Meer plastic uit afval nodig voor verduurzaming 30-11-2023
Nijmegen ontwikkelen westkant van stationsgebied 29-11-2023
Vleermuis geen obstakel voor bouw justitieel complex 29-11-2023
Miljoenen voor onderzoek naar duurzame oplossing PFAS 29-11-2023
400 aanmeldingen voor piekbelastersregeling stikstof 29-11-2023
Overijssel neemt regie in energiebeleid 28-11-2023
ABN AMRO: verwerk klimaatrisico's in de huizenprijs 28-11-2023
Gemeente Amsterdam wil nu echt schimmelvrije huizen 28-11-2023
 

Onze partners

  • Unilin Insulation
  • Alsecco
  • Recticel Insulation
  • Sapa by Hydro Building Systems
  • Renson
  • Reynaers Aluminium
  • ROCKWOOL
Sluit deze advertentie