Zeer complexe dijkversterking dwars door zwolle
Javascript is uitgeschakeld

Zeer complexe dijkversterking dwars door Zwolle

Geplaatst: 09-03-2023
Zeer complexe dijkversterking dwars door Zwolle

ZWOLLE - Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) denkt dit voorjaar te kunnen starten met de zeer ingewikkelde dijkversterking langs het Zwartewater en het Zwolle-IJsselkanaal in Zwolle. Het gaat grotendeels om stadsdijken die versterkt moeten worden. De dijken liggen in de Zwolse binnenstad, bij industrie, bij een school en kantoren, in een woonwijk en langs een natuurgebied. Op sommige plaatsen is niet eens zichtbaar dat er een dijk ligt. Dat maakt de klus een van de meest complexe dijkversterkingen in het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma, aldus het schap.

De Stadsdijken Zwolle zijn er niet goed aan toe, is uit eerder onderzoek gebleken. Ze voldoen niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid. Als de dijken zouden breken, zouden er wel tweehonderd doden kunnen vallen en zou een schade van ongeveer 4 miljard euro ontstaan, zegt bestuurslid Hans Wijnen van WDODelta. Het schap is al jaren samen met aannemers, ingenieurs en Rijkswaterstaat bezig om te bedenken hoe de klus geklaard moet worden. Wijnen: "We kunnen niet naar links en niet naar rechts. We moeten in de dijk werken. Het wordt kruip-door-sluip-door damwanden plaatsen."

WDODelta heeft 300 miljoen euro uitgetrokken voor de versterking. Daarvan is 57 miljoen euro bestemd voor tegenvallers. "We weten nu precies wat we per dijkdeel moeten doen, maar er kan altijd nog bijvoorbeeld een beschermde diersoort opduiken waarvoor we maatregelen moeten treffen", aldus Wijnen. Ook houdt het schap rekening met prijsstijgingen van materialen en de inflatie.

In totaal wordt 7,5 kilometer stadsdijk aangepakt. De dijken liggen langs de oostelijke oevers van het Zwartewater en het Zwolle-IJsselkanaal, die deels drukbevaren worden door de binnenvaart. Het is de bedoeling dat de dijken eind 2027 weer in orde zijn. Het karwei begint pas na de formele toezegging dat vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma financieel wordt bijgedragen. Dat programma voorziet in 90 procent van de kosten van alle noodzakelijke dijkverbeteringen in Nederland. Waterschappen moeten zelf voor elke klus 10 procent bijdragen.

Overig Bouwnieuws

Werkgeversverenigingen aan kabinet: pas de stikstofregels aan 27-03-2023
Kabinet wil sneller en meer klimaatbestendig laten bouwen 23-03-2023
Steden willen extra maatregelen zodat woningbouw kan doorgaan 23-03-2023
Veel valgevaar bij controle 200 bouwplaatsen 23-03-2023
Boer zoekt koper, maar interesse valt tegen 23-03-2023
Vrees voor groei files door stikstofbeleid 23-03-2023
Hornbach blijft groeien en heeft kwart marktaandeel 23-03-2023
Klimaatvragen stuwen omzet Royal HaskoningDHV 23-03-2023
Minister gaat nadenken over invoering 'tochtkorting' huizen 23-03-2023
SP en VVD willen sjoemelaars met energielabels hard aanpakken 22-03-2023
 

Onze partners

  • Faay Vianen
  • Fakro Nederland
  • JORDAHL
  • Fermacell
  • TECE Nederland
  • Hakron
  • Halfen
Sluit deze advertentie