Glas is half vol
Javascript is uitgeschakeld

Glas is half vol

Geplaatst: 27-08-2020

Bij iedereen die het verduurzamen van onze woonomgeving een warm hart toe draagt, viel het onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving enigszins rauw op het dak. Het Planbureau concludeert namelijk dat zonder extra subsidies het verduurzamen van de woning voor veel huiseigenaren niet rendabel is.

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving is de kabinetsdoelstelling om de Nederlandse woningvoorraad voor 2050 aardgasvrij te maken haast onmogelijk te realiseren. Grote koppen in de media en in de journaals die dit aspect natuurlijk breeduit over het voetlicht brachten. Vooropgesteld, dit soort berichtgeving leest lekker weg maar helpt de verduurzaming op korte termijn natuurlijk niet.

Toch is het beeld een stuk genuanceerder dan het lijkt en ben ik op zich niet helemaal ongelukkig met het rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving. Voor mij is het glas dan ook half vol. Immers, en dat is in de media natuurlijk helemaal niet belicht, het zogenoemd woonlastenneutraal verduurzamen van de woning kan volgens de onderzoekers wél. Alleen dan moet de woning wel door bijvoorbeeld een gezin of in elk geval meerdere personen worden bewoond. Dan zet de besparing op de energierekening dusdanig veel zoden aan de dijk, dat ze de investeringen kunnen dekken. Daarmee laat het Planbureau voor de Leefomgeving dus zien dat het kan.

Verder valt mij op dat in geen enkele berekening is meegenomen, dat de woning door verduurzamingsmaatregelen in waarde stijgt. Zo blijkt bijvoorbeeld uit een onderzoek dat wij hebben uitgevoerd dat een woning met zonnepanelen significant hoger wordt gewaardeerd dan een huis zonder. Dus van de pakweg € 30.000 aan investering kan na wat afschrijvingen na tien jaar toch nog zo’n € 20.000 meer voor de woning worden gevraagd. Wanneer je dat in de berekeningen meeneemt, is de verduurzaming ineens een stuk rendabeler.

Tevens moeten we niet vergeten dat de analyse van het Planbureau een momentopname is en uit gaat van wat de maatregelen nu kosten. Het zal duidelijk zijn dat door innovatie en schaalvergroting de kosten van warmtepompen, zonnepanelen en gevelisolatie alleen maar zal dalen. Kortom, het beeld is lang niet zo zwart-wit als het op het eerste gezicht lijkt. Dit alles neemt niet weg dat de overheid hier wel iets mee moet doen. Wat mij betreft moet er als eerste een politieke discussie worden gevoerd of de klimaatmaatregelen wel woonlastenneutraal moeten worden uitgevoerd. Ik begrijp dat hiermee wordt geprobeerd om draagvlak te creëren, maar dit voornemen komt met onderzoeken als dat van het Planbureau als een boemerang terug. De woningeigenaar ziet enerzijds de waarde van zijn huis toenemen. Anderzijds, kun je ook stellen dat het veiligstellen van onze woon- en leefomgeving voor onze kinderen en kleinkinderen best wat mag kosten.

De overheid moet daarom als eerste de financieringsmogelijkheden goed regelen. Bijvoorbeeld dat de verduurzaming van de woning bij de aanschaf in de hypotheek kan worden meegenomen. Daarnaast moet het de groep mensen stimuleren bij wie verduurzaming tot een forse verlaging van de energielasten leidt. Daarmee wordt volume gecreëerd waardoor de verduurzamingskosten in de volgende fase een stuk lager worden. 2050 is de stip aan de horizon van het Klimaatakkoord. Laten we de lat nu niet lager leggen en ons inspannen om dan een energieneutrale bebouwde omgeving te hebben.

Jan-Paul Schop

Managing Director USP Marketing Consultancy

USP Marketing Consultancy is een toonaangevend marktonderzoeksbureau voor de bouwsector, de installatiesector, de doe-het-zelfsector en de woonsector.

Overig Columns

Modulair monsterhome 19-10-2021
Hoge gasprijs een zegen 12-10-2021
We hebben mensen nodig! 13-09-2021
Opkomst van de donkere economie 06-09-2021
Huizen zijn spotgoedkoop 30-08-2021
Verdienen we nog wat? 13-07-2021
De bouw moet aan de vrouw 15-06-2021
Soebatten, schuiven en schipperen 12-04-2021
Ga stemmen! 10-03-2021
Prullenbakken, puzzels en porno 04-02-2021
 

Onze partners

  • Reynaers Aluminium
  • ROCKWOOL
  • Roval Aluminium
  • Sterk Beton Productie
  • Struyk Verwo Infra
  • Tonzon
  • Kingspan Unidek
Sluit deze advertentie