Beng 1 verlagen door te rekenen met psi waardes
Javascript is uitgeschakeld

BENG 1 verlagen door te rekenen met psi-waardes

Geplaatst: 27-07-2021
BENG 1 verlagen door te rekenen met psi-waardes

Lineaire koudebruggen gedetailleerd meenemen in de berekening kan BENG 1 eenvoudig verlagen. Hoe nauwkeuriger de berekening, hoe groter het effect. Het effect is daarnaast groter bij woningen met veel gevel en dakoppervlak in verhouding met het gebruiksoppervlak, zoals vrijstaande woningen.

Methodes om psi-waardes te berekenen
Er zijn 2 methodes om de lineaire koudebruggen (?-waarde) te berekenen;
1. Forfaitair – rekenen met een toeslag op de U-waarde van dak, gevel en vloer. (U = 1/Rc, hoe hoger de U-waarde, des te groter het warmteverlies)
2. Uitgebreide methode – alle koudebruggen handmatig invoeren met psi-waardes en bijbehorende lengtes

Rekenen volgens de uitgebreide methode zorgt voor een lagere energiebehoefte. Voor het invoeren van de koudebruggen kan gebruik gemaakt worden van psi-waardes uit NTA bijlage I of exact berekende waarden. Voor exact berekende psi-waardes wordt in de praktijk meestal gebruik gemaakt van referentiedetails. Als de werkelijke detaillering een kleine afwijking heeft van het referentie detail, moet met een toeslag van 25% worden gerekend. Het gaat hierbij om wijzigingen als de dikte van het binnen- en/of buitenblad. De isolatielaag mag niet anders zijn dan in het referentiedetail.

Invloed op BENG 1 en TOjuli
De forfaitaire waardes uit de NTA 8800 zijn vrij ongunstig in vergelijking met de exact berekende psi-waardes, zoals de referentiedetails van Bouwdetails Online. Het effect van de exact berekende psi-waardes (met of zonder toeslag) is daarom een stuk groter. Daarentegen zal in veel gevallen het rekenen met forfaitaire waardes voldoende zijn om aan de eisen te voldoen. Dit is tevens gunstiger voor TOjuli. Met de toepassing van de uitgebreide methode is de woning theoretisch gezien beter geisoleerd, waardoor het risico op oververhitting (TOjuli) toeneemt.

Controle bij oplevering
De berekende psi-waarde die is gebruikt in de berekening, mag bij oplevering maximaal 5% afwijken. De vraag is hoe de psi-waarde in de praktijk gecontroleerd kan worden. Of het voldoende is om aan te tonen dat een detail op dezelfde manier is uitgevoerd als op tekening, wordt in de regelgeving (nog) niet duidelijk aangegeven. Bij het rekenen met forfaitaire psi-waardes geldt deze controle op maximale afwijking niet. Een combinatie van beide kan daarom een goede oplossing zijn.
Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Binnen de Wkb die per 1 juli 2022 ingaat, wordt de toetsing van de uitvoering van het ontwerp geregeld. Er dient dan aangetoond te worden dat een detail op dezelfde manier is uitgevoerd als op de tekening is aangegeven.

De referentiedetails van Bouwdetails Online bieden hierbij een goede ondersteuning.

Overig Thema

Welke maatregelen kan ik nemen om te voldoen aan BENG? 31-08-2021
TOjuli: Hoeveel impact heeft zomernachtventilatie 27-07-2021
TOjuli: Het effect van zonwering, zonwerend glas en overstekken 27-07-2021
TOjuli: De invloed van oriëntatie en glasoppervlak 27-07-2021
Effectiviteit isolatie en luchtdichtheid op BENG 1 27-07-2021
Welke maatregelen zijn het meest effectief voor BENG 2 en 3? 27-07-2021
BENG: Welke installatietechnische maatregelen zijn er? 26-07-2021
BENG: Welke bouwkundige maatregelen kun je toepassen? 21-07-2021
Het verschil tussen BENG en EPC 21-07-2021
Detailleren volgens de BENG-eisen 10-11-2020
 

Onze partners

  • Köster afdichtingssystemen
  • MAGNUM Heating
  • Mavotrans
  • MBS Groep
  • UNILIN Insulation
  • Alsecco
  • VMRG
Sluit deze advertentie