Beng en de installatietechnische maatregelen
Javascript is uitgeschakeld

BENG: Welke installatietechnische maatregelen zijn er?

Geplaatst: 26-07-2021
BENG: Welke installatietechnische maatregelen zijn er?

De installatietechnische maatregelen hebben direct invloed op BENG 2 en BENG 3. Door te kiezen voor efficiëntere installatiesystemen en gebruik te maken van duurzame energiebronnen zoals de zon, verlaagt het energiegebruik en neemt het aandeel hernieuwbare energie toe.

Efficiënt gebruiken van eindige (fossiele) energiebronnen
BENG 2 is het primair (fossiele) energiegebruik in kWh per m2 gebruiksoppervlak per jaar. Voor grondgebonden woningen geldt een maximum van 30 kWh/m2, voor appartementen 50 kWh/m2. Dit is een optelsom van het primair energiegebruik voor verwarming, koeling, warmtapwaterbereiding en ventilatie. Dit is de energie die wordt afgenomen bij de energiemaatschappij. De hernieuwbare energie van PV-panelen, maar bijvoorbeeld ook het duurzame deel van de door de warmtepomp opgewekte energie, wordt hierop in mindering gebracht.

Maatregelen die BENG 2 verlagen:
- Bouwkundige maatregelen die BENG 1 verlagen
- Toepassen van installaties met hoger opwekkingsrendement
- Warmteverlies leidingen en vaten beperken
- Warmteterugwinning (o.a. op ventilatielucht, douchewater)
- Efficiënte regeling (sturing) van ventilatie
- PV-panelen toevoegen

Energie gebruiken uit hernieuwbare bronnen
BENG 3 is het aandeel hernieuwbare energie in procenten. Het aandeel wordt bepaald door de hoeveelheid hernieuwbare energie te delen door het totaal van hernieuwbare energie en het primair fossiel energiegebruik. Voor grondgebonden woningen is de eis minimaal 50%, voor appartementen 40%. Bij de referentiewoningen die wij hebben doorgerekend lijkt de eis eenvoudig te halen wanneer een warmtepomp wordt toegepast. De COP-waarde van de warmtepomp bepaalt het hernieuwbare deel. Door meer PV-panelen of een zonneboiler toe te passen neemt het percentage toe.

Onderzoek effect maatregelen op referentiewoningen

Bekijk welk effect de maatregelen van de rijtjeswoning hebben op BENG 2 (en dus ook op BENG 3) bij onze uitgewerkte projecten.

Overig Thema

Welke maatregelen kan ik nemen om te voldoen aan BENG? 31-08-2021
TOjuli: Hoeveel impact heeft zomernachtventilatie 27-07-2021
TOjuli: Het effect van zonwering, zonwerend glas en overstekken 27-07-2021
TOjuli: De invloed van oriëntatie en glasoppervlak 27-07-2021
BENG 1 verlagen door te rekenen met psi-waardes 27-07-2021
Effectiviteit isolatie en luchtdichtheid op BENG 1 27-07-2021
Welke maatregelen zijn het meest effectief voor BENG 2 en 3? 27-07-2021
BENG: Welke bouwkundige maatregelen kun je toepassen? 21-07-2021
Het verschil tussen BENG en EPC 21-07-2021
Detailleren volgens de BENG-eisen 10-11-2020
 

Onze partners

  • Dutch Engineering
  • VELUX Commercial
  • Ravago Building Solutions Netherlands
  • Boon Edam Nederland
  • Xella Nederland
  • Bergschenhoek Luchtcomfort
  • Burgerhout
Sluit deze advertentie