Educatieartikel 10 nen normen
Javascript is uitgeschakeld

NEN-normen

Geplaatst: 09-02-2016
NEN-normen

In het vorige artikel hebben we de NEN 7120 besproken. Dit is een van de belangrijkste normen voor de EPC-berekening. In zowel het Bouwbesluit als de NEN 7120 wordt verwezen naar andere NEN-normen. Deze normen leggen we in dit artikel in het kort uit.

NEN 1068: Thermische isolatie van gebouwen - Rekenmethoden
De NEN 1068 bestaat al sinds 1964 en is sindsdien meerdere malen herzien met als laatste herziene versie de NEN1068:2012. In januari 2014 is wijzigingsblad NEN 1068-2012-C1-2014 nl uitgebracht. De NEN 1068 geeft rekenmethoden voor warmteverliezen door transmissie weer. Hieronder vallen onder andere de berekeningen van de warmteverliescoëfficiënt door transmissie (Ht), de warmteweerstand van een constructie of constructieonderdeel in Rc- en U-waarden. Ook geeft de NEN 1068 de berekenings-en bepalingsmethode voor de psi-waarden met als aanvulling de NEN ISO 10211. Deze norm is essentieel om te bepalen of een gebouw voldoet aan de gestelde Rc-eisen.

NEN ISO 10211
Deze norm geeft de bepalingswijze voor de berekening van koudebruggen, berekend als psi-waarden. Hierin staat beschreven aan welke eisen moet worden voldaan met betrekking tot de schematisering van details en de formules voor de berekening van psi-waarden. Dit is een internationale norm die in 1995 is ingevoerd.

NEN 2778
De NEN 2778:2015 geeft bepalingsmethoden voor waterdichtheid, regenwerendheid, wateropname en de binnenoppervlaktetemperatuurfactor (de f-factor). Deze norm is voor het eerst uitgebracht in 1991. Om de paar jaar zijn er wijzigingen doorgegeven en sinds één juni 2015 is een volledig nieuwe versie uitgekomen.

NEN 8088: Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen
De NEN 8088 geeft de berekeningsmethode voor het vaststellen van het warmteverlies via luchtstromen door ventilatie en infiltratie. De in juni 2009 uitgebrachte norm kreeg in oktober 2012 een volledig herziene versie: NEN 8088-1+C1:2012 nl. Sinds 2012 zijn twee correctiebladen gemaakt, namelijk de C2 in 2014 en de C3 in 2014.

NEN 7125: Energieprestatienorm voor maatregelen op gebiedsniveau (EMG) – Bepalingsmethode
De NEN 7125 is dit jaar doorontwikkeld van voornorm, de NVN 7125, naar een NEN-norm. De NEN 7125 heeft de titel: 'Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau – bepalingsmethode'. Hierin wordt de waardering van maatregelen op gebiedsniveau besproken. Deze bepalingsmethode vormt onderdeel van de bepaling van de energieprestatie van een woning, woongebouw of utiliteitsgebouw. Een voorbeeld van maatregelen op gebiedsniveau is stadverwarming. De NEN 7125 wordt voornamelijk gebruikt door energiebedrijven.

Dit zijn de voornaamste normen die nodig zijn voor een energieprestatieberekening. Er staan normen tussen die voor een simpele berekening niet nodig zullen zijn, maar ook ontbreken een aantal normen voor uitgebreidere berekeningen zoals de NEN 10077 voor raamkozijnen. Kijk altijd voor de meest actuele normen in de NEN-normshop (www.nen.nl/NEN-Shop.htm).

Overig Thema

Welke maatregelen kan ik nemen om te voldoen aan BENG? 31-08-2021
TOjuli: Hoeveel impact heeft zomernachtventilatie 27-07-2021
TOjuli: Het effect van zonwering, zonwerend glas en overstekken 27-07-2021
TOjuli: De invloed van oriëntatie en glasoppervlak 27-07-2021
BENG 1 verlagen door te rekenen met psi-waardes 27-07-2021
Effectiviteit isolatie en luchtdichtheid op BENG 1 27-07-2021
Welke maatregelen zijn het meest effectief voor BENG 2 en 3? 27-07-2021
BENG: Welke installatietechnische maatregelen zijn er? 26-07-2021
BENG: Welke bouwkundige maatregelen kun je toepassen? 21-07-2021
Het verschil tussen BENG en EPC 21-07-2021
 

Onze partners

  • Duco Ventilation & Sun Control
  • Dycore
  • Leviat
  • Derbigum duurzame dakbedekking
  • Van de Vin ramen en kozijnen
  • Faay Vianen
  • JORDAHL Benelux
Sluit deze advertentie