Archidat BouwNieuws - thema - educatieartikel-12-gevelopeningen
Javascript is uitgeschakeld

Gevelopeningen

Geplaatst: 01-03-2016
Gevelopeningen

In dit artikel gaan we in op de thermische isolatie van gevelopeningen; deuren en ramen. Gevelopeningen worden weergegeven in warmtedoorgang in plaats van de warmteweerstand. De warmtedoorgang wordt weergegeven in Watt per vierkante meter maal Kelvin. Anders gezegd geeft het de hoeveelheid warmte in Watt die per vierkante meter en per graad temperatuurverschil door een materiaal of constructieonderdeel stroomt.

De U-waarde van een materiaal kan worden bepaald door de R-waarde te berekenen (dikte gedeeld door lambda). Aangezien de U-waarde het omgekeerde weergeeft als de R-waarde kan de R-waarde gedeeld worden door 1 om de U-waarde te geven. De U-waarde wordt echter vaak gebruikt om de warmtedoorgang van constructieonderdelen weer te geven, zoals een raam, deur of ventilatierooster.

NEN-normen
Voor ramen en deuren wordt de warmtedoorgangscoëfficient berekend volgens de NEN 1068 en de NEN 10077. De U-waarde van het raamkozijn wordt bepaald door de U-waarde van het glas, de U-waarde van het raamkozijn en de lineaire warmteverliescoëfficient (psi-waarde) van de aansluiting tussen glas en kozijn. De U-waarde van het glas wordt beinvloed door het aantal glasplaten, de spouwvulling en spouwdikte. De berekening van de psi-waarde is afhankelijk van de beglazing, de afstandhouder en het kozijn. Voor deuren, eventueel met panelen en glas wordt de U-waarde op een vergelijkbare wijze bepaald.

Omgerekend naar Rc-waarde
De maximale U-waarde volgens het Bouwbesluit voor een raam (samenstelling van kozijn en glas) is 2,2 W/m2·K. Dit geldt alleen als de gemiddelde U-waarde van alle ramen, deuren en kozijnen maximaal 1,65 W/m2·K is. De maximale U-waarde van 2,2 W/m2·K is omgerekend naar een R-waarde dooor middel van de formule U = 1/R = 0,45 m2•K/W. Vergeleken met de minimale Rc-waarde voor wanden van 4,5 m2•K/W voor dichte geveldelen is er dus een aanzienlijk verschil in de isolatiewaarde voor ramen en deuren enerzijds en gevels anderzijds. De U-waarde van ramen en deuren van zeer energiezuinige woningen worden doorgaans gesteld op 0,80 W/m2•K. Omgerekend naar een R-waarde komt dit uit op 1,25 m2•K/W.

Verbeterde EPC
Passiefkozijnen hebben een betere thermische weerstand. Vaak wordt driedubbel glas gebruikt in combinatie met een verbeterde luchtdichting of geisoleerde panelen. Dit type kozijnen wordt vaak toegepast in Passiefhuizen, dit zal in een later artikel behandeld worden. Passieframen en -deuren zijn ook toe te passen in een gevel die voldoet aan het Bouwbesluit. Bovendien levert het toepassen van beter isolerende ramen en deuren een aanzienlijke EPC-stijging op.

Overig Thema

Detailleren volgens de BENG-eisen 10-11-2020
Whitepaper kosteneffectiviteit BENG 20-02-2019
BENG: geen keuze meer tussen energie opwekken of besparen 16-01-2019
Voorlopige BENG-eisen bekendgemaakt 12-12-2018
BENG 22-11-2016
Bijna Energie Neutrale Gebouwen 22-11-2016
Luchtdicht bouwen 18-11-2016
Trias Energetica 17-11-2016
Energielabel 15-11-2016
Passiefhuis 14-11-2016
 

Onze partners

  • BIA Beton
  • Kubus Informatiesystemen
  • Archidat Bouwformatie
  • Dutch Engineering
  • JET BIK Projecten
  • Ravago Building Solutions Netherlands
  • Boon Edam Nederland
Sluit deze advertentie