Educatieartikel 16 convenanten
Javascript is uitgeschakeld

Lenteakkoord

Geplaatst: 29-03-2016
Lenteakkoord

Door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zijn convenanten opgesteld ter stimulering van duurzame energie en energietechnieken. De drie convenanten zijn: Convenant energiebesparing bestaande woningen en gebouwen (Meer Met Minder), Convenant Energiebesparing Huursector en Convenant Lente-akkoord voor Energiezuinige Nieuwbouw (Lente-akkoord).

Deze convenanten zijn sinds 2012 ondergebracht onder Koepelconvenant Energiebesparing Gebouwde Omgeving. In dit koepelconvenant zijn de drie hoofddoelen voor bestaande woningbouw, terugdringen van woonlasten, stimuleren van werkgelegenheid in de bouw en installatiebranche en 20 procent CO2-reductie in 2020 ten opzichte van 1990.

Het Convenant Meer Met Minder is gesloten tussen het Ministerie van BZK, Bouwend Nederland, Energie-Nederland en UNETO-VNI. Meer Met minder brengt aanbieders van duurzame maatregelen samen. Partijen die aangesloten zijn bij Meer Met Minder geven advies en informatie, helpen bij subsidieaanvragen en organiseren de uitvoering van werkzaamheden. Op deze manier worden mensen die graag willen verduurzamen begeleid bij het gehele proces.

De partijen bij het Convenant Energiebesparing Huursector zijn het Ministerie van BZK, Vereniging van Woningcorporaties (Aedes), Nederlandse Woonbond en Vastgoed Belang. Het originele Convenant Energiebesparing Huursector werd in 2008 ondertekend en in 2012 geactualiseerd.

Het Convenant Lente-akkoord is gesloten tussen de branchevereniging van woningcorporaties (Aedes), Bouwend Nederland, de vereniging van projectontwikkelaars (NEPROM), de vereniging van ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB) en het Ministerie van BZK. In 2012 hebben regeringspartijen afspraken gemaakt over isolatie-eisen. Bij sluiting van het Lente-akkoord waren partijen echter van mening dat de eerder door regeringspartijen overeengekomen uniforme eis van 5,0 m2K/W niet kosteneffectief was, zoals bleek uit het door hen uitgevoerde onderzoek ‘Rc 5,0 en andere robuuste maatregelen’. Een Rc- waarde van 4,5 m2K/W voor de buitengevel zou daarentegen wel kosteneffectief zijn. Daarom hebben zij een gedifferentieerde thermische isolatie-eis voorgesteld, 3,5 m2K/W voor de begane grond vloer, 4,5 m2K/W voor de buitengevel en 6,0 m2K/W voor het dak. Volgens het Lente-akkoord kan namelijk in het dak op kosteneffectieve wijze extra energiewinst behaald worden door de Rc-waarde van het dak te verhogen naar 6,0 m2K/W. Minister Blok heeft dit advies overgenomen en per 1 januari 2015 de gedifferentieerde Rc-eis voor de buitenschil doorgevoerd in plaats van de eerder overeengekomen uniforme eis van 5,0 m2K/W.

Overig Thema

Welke maatregelen kan ik nemen om te voldoen aan BENG? 31-08-2021
TOjuli: Hoeveel impact heeft zomernachtventilatie 27-07-2021
TOjuli: Het effect van zonwering, zonwerend glas en overstekken 27-07-2021
TOjuli: De invloed van oriëntatie en glasoppervlak 27-07-2021
BENG 1 verlagen door te rekenen met psi-waardes 27-07-2021
Effectiviteit isolatie en luchtdichtheid op BENG 1 27-07-2021
Welke maatregelen zijn het meest effectief voor BENG 2 en 3? 27-07-2021
BENG: Welke installatietechnische maatregelen zijn er? 26-07-2021
BENG: Welke bouwkundige maatregelen kun je toepassen? 21-07-2021
Het verschil tussen BENG en EPC 21-07-2021
 

Onze partners

  • Köster afdichtingssystemen
  • MAGNUM Heating
  • Mavotrans
  • MBS Groep
  • UNILIN Insulation
  • Alsecco
  • VMRG
Sluit deze advertentie