Educatieartikel 17 energiesprong
Javascript is uitgeschakeld

Energiesprong

Geplaatst: 05-04-2016
Energiesprong

In opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken is de Energiesprong ontwikkeld, een innovatieprogramma met betrekking tot de bebouwde omgeving. Het wordt uitgevoerd door Platform 31, een kennis- en netwerkorganisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling. Het doel van de Energiesprong is het samenbrengen van vraag, aanbod, regelgeving en financiering van verduurzaming van bestaande woningen.

De Energiesprong initieert verschillende projecten zoals bijvoorbeeld School vol Energie en EnergielinQ, een programma voor de verduurzaming van scholen, respectievelijk een online verzamelplaats voor kennis en ervaring rondom energieneutraal bouwen. Veel projecten zijn gericht op informeren en een aantal projecten richten zich op directe aanpak van gebouwen. Eén van de meest bekende projecten van de Energiesprong is de Stroomversnelling, die bestaat uit twee delen; de Stroomversnelling Koopwoningen en de Stroomversnelling Huurwoningen.

De Stroomversnelling Huurwoningen is een samenwerking tussen woningcorporaties en bouwbedrijven. Door het grote aantal te renoveren woningen, zijn bouwers in staat gesteld om innovatieve renovatiemethodes te ontwikkelen. Om de hinder te minimaliseren wordt gebruik gemaakt van geprefabriceerde onderdelen, zodat de woningen binnen 12 dagen kunnen worden gerenoveerd. De woningcorporatie betaalt de verbouwing en wordt daarin gecompenseerd doordat de besparing op de energierekening van de huurder, wordt doorgegeven aan de woningbouwcorporatie.

In de prototype fase tussen september 2013 en december 2014, was het doel om 1000 woningen te renoveren. Tussen januari 2015 en december 2016 zouden er 10.000 woningen worden verduurzaamd als onderdeel van de industrialisatiefase. Vanaf januari 2017 tot eind 2020 moeten nog 100.000 woningen aangepakt worden. Het uiteindelijke doel is om in totaal in zevenenhalf jaar 111.000 woningen te verbouwen tot een nul-op-de-meter-woning. Bij een nul-op-de-meter woning zijn de in- en uitgaande energiestromen voor gebouw gebonden energie (ruimteverwarming, -koeling, warm tapwater gebruik) en het gebruik van huishoudelijke apparatuur (incl. verlichting) op jaarbasis per saldo nul.

De Stroomversnelling Koopwoningen is een organisatie die nul-op-de-meter-verbouwingen van particuliere rijwoningen uit de periode 1950 tot 1980 bevordert. De opzet van dit programma is gelijk aan de Stroomversnelling Huurwoningen. De daardoor gecreëerde besparing op de energierekening wordt omgezet in een lening voor een slimme verbouwing.

Overig Thema

Welke maatregelen kan ik nemen om te voldoen aan BENG? 31-08-2021
TOjuli: Hoeveel impact heeft zomernachtventilatie 27-07-2021
TOjuli: Het effect van zonwering, zonwerend glas en overstekken 27-07-2021
TOjuli: De invloed van oriëntatie en glasoppervlak 27-07-2021
BENG 1 verlagen door te rekenen met psi-waardes 27-07-2021
Effectiviteit isolatie en luchtdichtheid op BENG 1 27-07-2021
Welke maatregelen zijn het meest effectief voor BENG 2 en 3? 27-07-2021
BENG: Welke installatietechnische maatregelen zijn er? 26-07-2021
BENG: Welke bouwkundige maatregelen kun je toepassen? 21-07-2021
Het verschil tussen BENG en EPC 21-07-2021
 

Onze partners

  • ACO
  • Xella Nederland SILKA
  • Calduran Kalkzandsteen
  • Berkvens
  • BIA Beton
  • Kubus Informatiesystemen
  • Archidat Bouwformatie
Sluit deze advertentie