Educatieartikel 18 energieakkoord
Javascript is uitgeschakeld

Energieakkoord

Geplaatst: 11-04-2016
Energieakkoord

De Europese doelstellingen voor 2020 zijn reductie van 20 procent CO2-uitstoot, het vergroten van het aandeel duurzame energie naar 20 procent en 20 procent energiebesparing.

In het kader van bovengenoemde doelstellingen heeft Nederland zich de volgende doelen gesteld: een reductie van 16 procent broeikasgasuitstoot ten opzichte van 1990, het vergroten van het aandeel duurzame energie naar 14 procent en een jaarlijkse energiebesparing van 1,5 procent. Om deze doelstellingen te kunnen realiseren is in 2013 het Energieakkoord gesloten. Het Energieakkoord is een overeenkomst tussen de overheid en ruim 40 organisaties, waaronder werkgevers, vakbewegingen, natuur- en milieuorganisaties, maatschappelijke organisaties en financiële instellingen. De SER-borgingscommissie, een commissie van de Sociaal-Economische Raad, is verantwoordelijk voor de bewaking van het Energieakkoord onder leiding van Ed Nijpels. In deze commissie zitten vertegenwoordigers van alle partijen die betrokken zijn bij het Energieakkoord.

Het Energieakkoord buigt zich over energiebesparing, duurzame energie en klimaatmaatregelen. Er wordt daarbij zowel gekeken naar de maatregelen zoals het sluiten van kolencentrales en de opwekking van energie met zonnepanelen en windmolens, als naar de gevolgen van deze maatregelen op bijvoorbeeld werkgelegenheid.
In het akkoord worden mogelijke maatregelen ingedeeld in 12 verschillende thema’s. Het eerste thema is gewijd aan energiebesparing van de bebouwde omgeving. Als ambitie voor dit thema wordt aangegeven dat er tot 2020 jaarlijks 300.000 bestaande woningen minimaal twee labelstappen vooruit moeten gaan, vanaf 2020 (bijna) energieneutrale nieuwbouw en forse labelstappen in huursector en, in 2050 moet de gebouwde omgeving energieneutraal zijn. De bijbehorende aanpak is een combinatie van voorlichting, bewustwording, ontzorging en financieringsondersteuning. Verdere thema’s omvatten hernieuwbare energieopwekking, mobiliteit en transport.

Overig Thema

Welke maatregelen kan ik nemen om te voldoen aan BENG? 31-08-2021
TOjuli: Hoeveel impact heeft zomernachtventilatie 27-07-2021
TOjuli: Het effect van zonwering, zonwerend glas en overstekken 27-07-2021
TOjuli: De invloed van oriëntatie en glasoppervlak 27-07-2021
BENG 1 verlagen door te rekenen met psi-waardes 27-07-2021
Effectiviteit isolatie en luchtdichtheid op BENG 1 27-07-2021
Welke maatregelen zijn het meest effectief voor BENG 2 en 3? 27-07-2021
BENG: Welke installatietechnische maatregelen zijn er? 26-07-2021
BENG: Welke bouwkundige maatregelen kun je toepassen? 21-07-2021
Het verschil tussen BENG en EPC 21-07-2021
 

Onze partners

  • FOAMGLAS isolatie
  • Recticel Insulation
  • Sapa Building System
  • Renson
  • Reynaers Aluminium
  • ROCKWOOL
  • Roval Aluminium
Sluit deze advertentie