Educatieartikel 19 trias energetica
Javascript is uitgeschakeld

Trias Energetica

Geplaatst: 17-11-2016
Trias Energetica

Om tot een energieneutraal gebouw te komen kunnen verschillende methodes en theorieën toegepast worden. Aan de grondslag van de meeste methodes en theorieën ligt de Trias Energetica. Eén van de meest toegepaste strategieën om de energieprestatie te verbeteren.

Het begrip werd in 1996 geïntroduceerd door de heer E. Lysen van Novem en is als strategie uitgewerkt door ir. K. Duijvestein van de TU Delft. Duijvestein ordende de Trias Energetica in opeenvolgende stappen.

De Trias Energetica gaat uit van de volgende stappen:
Stap 1. Beperk de energievraag.
Stap 2. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen.
Stap 3. Gebruik eindige (fossiele) energiebronnen efficiënt.

Om te komen tot energieneutrale gebouwen is er zelfs nog een extra stap nodig in de Trias Energetica. In de Nieuwe Stappen Strategie, ontwikkeld door prof. dr. A. van den Dobbelsteen wordt stap 2 'Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen', gesplitst in twee stappen en is stap 3 verder uitgebreid:

Stap 2a. Gebruik energie uit reststromen.
Stap 2b. Gebruik energie uit hernieuwbare bronnen.
Stap 3. Indien gebruik van eindige (fossiele) energiebronnen onvermijdelijk is, gebruik ze dan zeer efficiënt en compenseer dit op jaarbasis met 100 procent hernieuwbare energie.

Bij stap 1 'Beperk de energievraag' kan gekeken worden naar een goed geisoleerde schil. Hoge Rc-waarden voor de vloeren, gevels en het dak in combinatie met lage U-waarden voor de ramen. Ook een goede positionering ten opzichte van de zon en de grootte van de openingen kan hieraan bijdragen. Deze maatregelen worden bijvoorbeeld ook toegepast bij het Passiefhuisconcept maar ook een Active House gaat hiervan uit.

Bij stap 2 zowel a als b kan worden gekeken naar de herkomst van de gebruikte energie. Is het energie die voortkomt uit reststromen, zoals stadverwarming of is het nieuw opgewekte energie op basis van hernieuwbare bronnen? Zonne-energie en windenergie zijn hier veelgebruikte voorbeelden van in Nederland.

Stap 1 en 2 zijn niet altijd toe te passen of niet in voldoende mate om een woning energieneutraal te laten zijn. In sommige gevallen is het gebruik van eindige (fossiele) energiebronnen onvermijdelijk. Stap 3 geeft aan dat in dit geval zo efficiënt mogelijk moet worden omgegaan met deze energie en dat deze op jaarbasis gecompenseerd moet worden met 100 procent hernieuwbare energie.

Overig Thema

Welke maatregelen kan ik nemen om te voldoen aan BENG? 31-08-2021
TOjuli: Hoeveel impact heeft zomernachtventilatie 27-07-2021
TOjuli: Het effect van zonwering, zonwerend glas en overstekken 27-07-2021
TOjuli: De invloed van oriëntatie en glasoppervlak 27-07-2021
BENG 1 verlagen door te rekenen met psi-waardes 27-07-2021
Effectiviteit isolatie en luchtdichtheid op BENG 1 27-07-2021
Welke maatregelen zijn het meest effectief voor BENG 2 en 3? 27-07-2021
BENG: Welke installatietechnische maatregelen zijn er? 26-07-2021
BENG: Welke bouwkundige maatregelen kun je toepassen? 21-07-2021
Het verschil tussen BENG en EPC 21-07-2021
 

Onze partners

  • Itho Daalderop
  • Wienerberger
  • De Groot Vroomshoop
  • Celdex
  • Tarkett
  • Techcomlight
  • PCI Group
Sluit deze advertentie