Archidat BouwNieuws - thema - educatieartikel-20-passiefhuis
Javascript is uitgeschakeld

Passiefhuis

Geplaatst: 14-11-2016
Passiefhuis

Passiefhuis is een bekend, maar weinig toegepast concept in Nederland. In Scandinavië en Duitsland wordt dit concept vaker toegepast bij nieuwbouw, verbouw en renovatie.

Het concept is gebaseerd op vijf principes: warmte-isolatie, ventilatie met warmteterugwinning, luchtdichtheid, minimalisering van koudebruggen en passiefhuis ramen en deuren. Deze ramen en deuren isoleren bijna twee keer zo goed als de minimale eisen uit het Bouwbesluit. Het concept houdt daarnaast ook rekening met bereikbaarheid, situering en waterdistributie binnen het gebouw. Het is toepasbaar op nieuwbouw, verbouw en renovatie.

Passiefhuiscertificaat
Een goed geïsoleerde schil zorgt er voor dat er minder energie nodig is om de woning te verwarmen en te koelen. Daarbij is het van belang dat de woning goed wordt geventileerd door middel van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Deze ventilatielucht wordt verwarmd of gekoeld, afhankelijk van de behoefte van de bewoner(s). Een gebouw kan een zogenaamd Passiefhuiscertificaat krijgen als het is getest aan de hand van de PHPP (PassiefHuisProjecteringsPakket).

Om officieel als passiefhuis te worden erkend, moet het gebouw aan een aantal eisen voldoen, met als belangrijkste eis de netto energievraag voor ruimteverwarming. Bij nieuwbouw bedraagt dit maximaal 10 kWh/m2 per jaar. Voor renovatie geldt 25 kWh/m2 per jaar. Verder is de isolatie, luchtdichtheid en primair energiegebruik van belang. De totale primaire energiebehoefte is maximaal 120 kWh/m2 per jaar voor nieuwbouw en voor renovatie 130 kWh/m2 per jaar. Voor de isolatie van een passiefhuis worden de volgende Rc-waarden gehanteerd. Voor de vloer en de langsgevels bedraagt de Rc-waarde tussen de 6,5 en 10 m2·K/W en voor de kopgevel en de dakconstructie tussen de 6,5 en 12 m2·K/W. Ook aan de gevelopeningen worden hogere isolatie-eisen gesteld. Zo moeten ramen en deuren een maximale U-waarde van 0,8 W/m2·K of lager hebben. Om dit te bereiken wordt gebruikgemaakt van speciale kozijnen met driedubbel glas met een lage ZTA-waarde (zontoetredingsfactor).

PHPP
De PHPP is de rekenmethode van het Passivhaus Institut in Duitsland. Het Passivhaus Institut is een onafhankelijk onderzoeksbureau onder leiding van dr. Wolfgang Feist, één van de bedenkers van het passiefhuis. De PHPP wordt in veel landen gebruikt om te bepalen of een gebouw voldoet aan de normen van passiefhuis. Daarnaast wordt PHPP ook gebruikt om de duurzaamheid van een gebouw te toetsen. In Nederland is de PHPP aangepast aan de Nederlandse wet- en regelgeving en wordt PHPP-NL genoemd.

Overig Thema

Detailleren volgens de BENG-eisen 10-11-2020
BENG: geen keuze meer tussen energie opwekken of besparen 16-01-2019
Voorlopige BENG-eisen bekendgemaakt 12-12-2018
BENG 22-11-2016
Bijna Energie Neutrale Gebouwen 22-11-2016
Luchtdicht bouwen 18-11-2016
Trias Energetica 17-11-2016
Energielabel 15-11-2016
Bouwbesluit 01-11-2016
Als een konijn dat staart in de koplampen van een auto 02-06-2016
 

Onze partners

  • Kubus Informatiesystemen
  • Archidat Bouwformatie
  • Dutch Engineering
  • VELUX Commercial
  • Ravago Building Solutions Netherlands
  • Boon Edam Nederland
  • Xella Nederland
Sluit deze advertentie