Educatieartikel 20 passiefhuis
Javascript is uitgeschakeld

Passiefhuis

Geplaatst: 14-11-2016
Passiefhuis

Passiefhuis is een bekend, maar weinig toegepast concept in Nederland. In Scandinavië en Duitsland wordt dit concept vaker toegepast bij nieuwbouw, verbouw en renovatie.

Het concept is gebaseerd op vijf principes: warmte-isolatie, ventilatie met warmteterugwinning, luchtdichtheid, minimalisering van koudebruggen en passiefhuis ramen en deuren. Deze ramen en deuren isoleren bijna twee keer zo goed als de minimale eisen uit het Bouwbesluit. Het concept houdt daarnaast ook rekening met bereikbaarheid, situering en waterdistributie binnen het gebouw. Het is toepasbaar op nieuwbouw, verbouw en renovatie.

Passiefhuiscertificaat
Een goed geïsoleerde schil zorgt er voor dat er minder energie nodig is om de woning te verwarmen en te koelen. Daarbij is het van belang dat de woning goed wordt geventileerd door middel van een ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Deze ventilatielucht wordt verwarmd of gekoeld, afhankelijk van de behoefte van de bewoner(s). Een gebouw kan een zogenaamd Passiefhuiscertificaat krijgen als het is getest aan de hand van de PHPP (PassiefHuisProjecteringsPakket).

Om officieel als passiefhuis te worden erkend, moet het gebouw aan een aantal eisen voldoen, met als belangrijkste eis de netto energievraag voor ruimteverwarming. Bij nieuwbouw bedraagt dit maximaal 10 kWh/m2 per jaar. Voor renovatie geldt 25 kWh/m2 per jaar. Verder is de isolatie, luchtdichtheid en primair energiegebruik van belang. De totale primaire energiebehoefte is maximaal 120 kWh/m2 per jaar voor nieuwbouw en voor renovatie 130 kWh/m2 per jaar. Voor de isolatie van een passiefhuis worden de volgende Rc-waarden gehanteerd. Voor de vloer en de langsgevels bedraagt de Rc-waarde tussen de 6,5 en 10 m2·K/W en voor de kopgevel en de dakconstructie tussen de 6,5 en 12 m2·K/W. Ook aan de gevelopeningen worden hogere isolatie-eisen gesteld. Zo moeten ramen en deuren een maximale U-waarde van 0,8 W/m2·K of lager hebben. Om dit te bereiken wordt gebruikgemaakt van speciale kozijnen met driedubbel glas met een lage ZTA-waarde (zontoetredingsfactor).

PHPP
De PHPP is de rekenmethode van het Passivhaus Institut in Duitsland. Het Passivhaus Institut is een onafhankelijk onderzoeksbureau onder leiding van dr. Wolfgang Feist, één van de bedenkers van het passiefhuis. De PHPP wordt in veel landen gebruikt om te bepalen of een gebouw voldoet aan de normen van passiefhuis. Daarnaast wordt PHPP ook gebruikt om de duurzaamheid van een gebouw te toetsen. In Nederland is de PHPP aangepast aan de Nederlandse wet- en regelgeving en wordt PHPP-NL genoemd.

Overig Thema

Welke maatregelen kan ik nemen om te voldoen aan BENG? 31-08-2021
TOjuli: Hoeveel impact heeft zomernachtventilatie 27-07-2021
TOjuli: Het effect van zonwering, zonwerend glas en overstekken 27-07-2021
TOjuli: De invloed van oriëntatie en glasoppervlak 27-07-2021
BENG 1 verlagen door te rekenen met psi-waardes 27-07-2021
Effectiviteit isolatie en luchtdichtheid op BENG 1 27-07-2021
Welke maatregelen zijn het meest effectief voor BENG 2 en 3? 27-07-2021
BENG: Welke installatietechnische maatregelen zijn er? 26-07-2021
BENG: Welke bouwkundige maatregelen kun je toepassen? 21-07-2021
Het verschil tussen BENG en EPC 21-07-2021
 

Onze partners

  • Holland Mast
  • Holonite
  • GevelMeesters
  • IsoBouw Systems
  • BMI Monier
  • Kingspan Insulation
  • Knauf
Sluit deze advertentie