Educatieartikel 22 dgbc en breeam
Javascript is uitgeschakeld

DGBC en BREEAM

Geplaatst: 17-05-2016
DGBC en BREEAM

De Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is opgericht in 2008 door ABN AMRO, Redevco, Dura Vermeer, SBRCURnet en de gemeente Amsterdam. Zij is een onafhankelijke organisatie die kennisontwikkeling stimuleert, verbinding tussen participanten faciliteert, opleidingen verzorgt en betrokken is bij evenementen over duurzaamheid.

De DGBC is onderdeel van de World Green Building Council (WGBC), een platform met nationale Green building councils (GBC) uit meer dan honderd landen. Een GBC heeft tot doel het samenbrengen van partijen uit de bouw om duurzame verandering in de bebouwde omgeving te stimuleren. Het zijn transparante onafhankelijke, non-profit, organisaties. Zij zetten onderwijs- en bewustwordingsprogramma’s op, met als doel het veranderen van gedrag en mentaliteit van het publiek en de mensen binnen de industrie. Deze GBC’s zijn industriegedreven organisaties die nauw samenwerken met de overheid om publiek beleid en initiatieven te ontwikkelen die de transformatie naar een duurzame bebouwde omgeving versnellen.

BREEAM
In 1990 heeft de Building Research Establishment Group (BRE) het internationale BREAAM certificaat ontwikkeld. BREAAM is oorspronkelijk een certificaat uit het Verenigd Koninkrijk en staat voor ‘Building Research Establishment Environmental Assessment Method’. In Nederland wordt gewerkt met het BREEAM-NL certificaat, welk is aangepast aan onze wet- en regelgeving. Er zijn BREEAM-NL certificaten voor nieuwbouw, gebiedsontwikkeling, sloop, renovatie en bestaande gebouwen. De certificering is geschikt voor kantoorfuncties, winkelfuncties, onderwijsfuncties, industriefuncties (alleen het gebouw, niet de processen), woonfuncties, logiesfuncties en bijeenkomstfuncties. Overige functies kunnen worden beoordeeld met een maatwerkbeoordeling BREEAM Bespoke. Een onafhankelijke assessor bepaalt of het certificaat kan worden uitgegeven. Uitgifte wordt vervolgens gedaan door de DGBC.

Expert
Tijdens het ontwerpproces moet al worden nagedacht over de BREEAM certificering. Zo kan bijvoorbeeld een expert worden ingehuurd om het BREEAM proces te begeleiden. Gedurende het hele bouwproces wordt een dossier opgebouwd. Op grond van de BREEAM-NL worden punten toegekend voor de aanwezigheid van een specifiek onderdeel, maar ook voor de uitvoering hiervan. Voor het definitief ontwerp kan een BREEAM-NL ontwerpcertificaat worden afgegeven. Deze vervalt zodra het gebouw is opgeleverd en opnieuw beoordeeld wordt. Na de oplevering kan het definitieve BREEAM-NL certificaat worden aangevraagd.

Credits
Gebouwen worden beoordeeld op basis van de volgende criteria: management, gezondheid, energie, transport, water, materialen, afval, landgebruik en ecologie en vervuiling. Deze categorieën zijn vervolgens onderverdeeld in vier tot vijftien deelcategorieën. Voor iedere categorie zijn credits te behalen. Een aantal onderdelen zijn verplicht en een aantal onderdelen optioneel. Daarnaast kunnen extra innovatiepunten worden behaald. Om voor de kwalificatie ‘Pass’ in aanmerking te komen, moet minimaal 30 procent van de credits behaald worden. Hoe hoger het percentage behaalde credits hoe beter de beoordeling. Naast een ‘Pass’ kan een gebouw ook de kwalificatie ‘Good’, ‘Very Good’, ‘Excellent’ en ‘Outstanding’ krijgen. BREEAM kan daarnaast ook gebruikt worden voor de aanvraag van Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL).

Overig Thema

Welke maatregelen kan ik nemen om te voldoen aan BENG? 31-08-2021
TOjuli: Hoeveel impact heeft zomernachtventilatie 27-07-2021
TOjuli: Het effect van zonwering, zonwerend glas en overstekken 27-07-2021
TOjuli: De invloed van oriëntatie en glasoppervlak 27-07-2021
BENG 1 verlagen door te rekenen met psi-waardes 27-07-2021
Effectiviteit isolatie en luchtdichtheid op BENG 1 27-07-2021
Welke maatregelen zijn het meest effectief voor BENG 2 en 3? 27-07-2021
BENG: Welke installatietechnische maatregelen zijn er? 26-07-2021
BENG: Welke bouwkundige maatregelen kun je toepassen? 21-07-2021
Het verschil tussen BENG en EPC 21-07-2021
 

Onze partners

  • Dutch Engineering
  • VELUX Commercial
  • Ravago Building Solutions Netherlands
  • Boon Edam Nederland
  • Xella Nederland
  • Bergschenhoek Luchtcomfort
  • Burgerhout
Sluit deze advertentie