Archidat BouwNieuws - thema - educatieartikel-4-epc-eisen-vanaf-1995(1)
Javascript is uitgeschakeld

EPC-eisen vanaf 1995

Geplaatst: 15-12-2015
EPC-eisen vanaf 1995

Al in 1992, na de klimaatconferentie in Rio de Janeiro, zijn de ontwikkelingen voor een energieprestatienorm van start gegaan. In december 1995 werd deze norm in Nederland ingevoerd. Deze Energieprestatienorm maakt het mogelijk om de energetische kwaliteit van nieuwbouw te bepalen en hier eisen aan te stellen.

Met de Energieprestatienorm (EPN) kan de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) worden berekend. De EPC geeft het gebouwgebonden energieverbruik weer. Gebouwgebonden betekent dat er wordt gekeken naar de verwarming, warmtapwatervoorziening, ventilatie, verlichting en eventuele koeling van een gebouw gebaseerd op een standaard gebruiker/bewoner. Hierin wordt niet het energieverbruik meegenomen dat wordt gebruikt voor koken, wassen en tv-kijken. Ook wordt uitgegaan van een gestandaardiseerd buitenklimaat en gestandaardiseerd gebruik van de woning. De daadwerkelijke energieprestatie van een woning kan sterk afwijken van de berekende EPC. Niet alleen het gebruik van de woning maar ook de bouwkwaliteit heeft uiteindelijk invloed op de prestatie.

Verlaging EPC-eis
In december 1995 is de energieprestatie-eis opgenomen in het Bouwbesluit. Hiervoor stelde het Bouwbesluit wel eisen met betrekking tot nieuwbouw, zoals de warmteweerstand (Rc-waarde). Als in 1995 met deze eisen de EPC zou worden berekend, dan zou de EPC voor woningen 1,5 zijn. De eerste EPC-eis in 1995 bedroeg 1,4. Dit gaf de markt tijd om te wennen aan de nieuwe eisen en de bouwwijze hierop aan te passen. Een lagere EPC geeft aan dat het gebouw een betere energieprestatie heeft. Twee jaar later werd de eis verlaagd naar 1,2 en nog twee jaar later in januari 2000 is de EPC verlaagd naar 1,0.

Opnieuw verlaagd
Na de verlaging van de EPC naar 1,0 is er lange tijd niets veranderd. Pas in 2006 is de EPC opnieuw verlaagd naar 0,8 en in 2011 naar 0,6. Ook de Rc-waarde werd in deze periode aangepast. De Rc-waarde geeft de warmteweerstand van een bouwdeel weer (een hoger getal geeft een beter isolatiewaarde aan). In 1992 wordt met de invoering van het Bouwbesluit de Rc-eis voor bouwdelen verhoogd naar 2,5 W/m2·K. Pas tien jaar later, in 2012, wordt de Rc-eis aangepast van 2,5 W/m2·K naar 3,5 W/m2·K en in januari 2015 wordt de gedifferentieerde thermische isolatie-eis ingevoerd met een Rc-vloer van 3,5 W/m2·K, een Rc-wand van 4,5 W/m2·K en een Rc-dak van 6,0 W/m2·K.

EPC 0,4
Begin 2015 is de EPC verlaagd naar 0,4. De nieuwe isolatie-eisen leveren een aanzienlijke bijdrage aan de verlaging van de EPC-waarde van de woning. Naast het voldoen aan de nieuwe isolatie-eisen is een goede detaillering ook zeer belangrijk. Zorg voor een minimale infiltratie door voldoende kierdichting. Dit wordt uitgedrukt in een lage qv10-waarde. Een goede detaillering zorgt voor minimale koudebruggen met lage psi-waarden. Berekende psi-waarden hebben een aanzienlijke invloed op de uiteindelijke uitkomst van de EPC. In de praktijk kan dit voordeel oplopen tot 15 procent (0,06 bij een EPC van 0,4). Als aanvullende maatregelen om aan de EPC-eis te voldoen, kan gedacht worden aan zonnepanelen of collectoren, maar ook warmteterugwinning uit ventilatielucht en douchewater.

Woningbouw en utiliteisbouw
Al deze EPC-eisen en maatregelen gelden voor woningbouw. Gebouwen die vallen onder utiliteitsbouw hebben een EPC-eis afhankelijk van de functie. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen een onderwijsfunctie en een kantoorfunctie. De EPC-eisen van deze functies zijn in 1995 bepaald en tegelijk met de EPC-eis voor woningen aangescherpt. Op dit moment is de laagste EPC-eis 1,0 voor gezondheidsfunctie anders dan met bedgebied en de hoogste EPC-eis 2,6 voor winkelfuncties.

BENG
Vanaf december 2020 moeten alle nieuwe gebouwen, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) zijn. Om dit te bereiken kan onder andere gekeken worden naar de Trias Energetica. Eind 2018 werden de BENG-eisen bekend gemaakt.
Lees meer over BENG

Bouwdetails Online, alternatief voor SBR details
Optimaal detailleren is een tijdrovend proces. Bouwdetails Online biedt meer dan 6.000 referentiedetails die daarbij kunnen helpen. Deze database biedt een prima alternatief voor de veel gebruikte SBR details. Bekijk alle details.

Overig Thema

Whitepaper kosteneffectiviteit BENG 20-02-2019
BENG: geen keuze meer tussen energie opwekken of besparen 16-01-2019
Bouwen volgens de BENG-eis 12-12-2018
Voorlopige BENG-eisen bekendgemaakt 12-12-2018
BENG 22-11-2016
Bijna Energie Neutrale Gebouwen 22-11-2016
Luchtdicht bouwen 18-11-2016
Trias Energetica 17-11-2016
Energielabel 15-11-2016
Passiefhuis 14-11-2016
 

Onze partners

  • VELUX Nederland
  • Wédéflex Duurzame Daksystemen
  • ACO
  • Xella Nederland SILKA
  • Calduran Kalkzandsteen
  • BIA Beton
  • Kubus Informatiesystemen
Sluit deze advertentie