Educatieartikel 9 nen 7120 energieprestatie van gebouwen bepalingsmethode
Javascript is uitgeschakeld

NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen

Geplaatst: 02-02-2016
NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen

In eerdere artikelen hebben we gesproken over de EPC. In het Bouwbesluit wordt verwezen naar de NEN 7120 voor de bepaling van de energieprestatie van gebouwen. De NEN 7120 is toepasbaar bij woningen en woningbouw maar ook bij utiliteitsbouw. De norm is voor nieuwbouw en bestaande bouw. Voor bestaande woningen moet ook gekeken worden naar het nader voorschrift (hoofdstuk 6 van ISSO 82.1) in combinatie met de NEN 7120.

De NEN 7120 is op 1 april 2011 gepubliceerd. Deze norm vervangt de normen NEN 5128:2004 en NEN 2916:2004. De NEN 5128 (woningbouw) en de NEN 2916 (utiliteitsbouw) zijn in 1995 ingevoerd en beschreven de bepalingswijze van de energieprestatie van nieuwe gebouwen. Daarnaast waren twee verschillende ISSO publicaties (82.3 en 75.3) nodig om het energielabel te bepalen. Om de normen aan te passen volgens de Europese berekeningsmethode en de uniformiteit en overzichtelijkheid terug te brengen zijn deze normen en publicaties samengevoegd in de NEN 7120.

Inhoud
Om de EPC te kunnen berekenen geeft de NEN 7120 de bepalingswijze voor de warmte- en koudebehoefte, de warmteoverdracht door transmissie en ventilatie, de interne warmteproductie en het energiegebruik van verschillende gebouwgebonden installaties. Ook wordt de gebouwbegrenzing en schematisering besproken, benoeming van gebruiksfuncties, indeling van klimatiseringzones, gebruiksoppervlaktes etcetera. De NEN 7120 verwijst naar andere NEN-normen voor de bepaling van onder andere de isolatiewaarden en ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen, de NEN 1068 en NEN 8088.

Kwaliteitsverklaringen
In de NEN 7120 vindt u verwijzingen naar forfaitaire waarden en kwaliteitsverklaringen. Forfaitaire waarden zijn rekenwaarden die als vervanging van een berekende waarde gebruikt mogen worden. Deze waarden zijn dusdanig hoog of laag gekozen dat alle opties hieraan voldoen. Deze forfaitaire waardes worden in de norm gegeven. Voor een aantal rekenwaarden kan gebruikgemaakt worden van een kwaliteitsverklaring. Een kwaliteitsverklaring van een product geeft de aangetoonde kwaliteit weer. De fabrikant laat de kwaliteit onderzoeken door een externe partij zodat een onafhankelijke kwaliteitsverklaring kan worden afgegeven.

Aanvullingsblad A1
De huidige versie van de NEN 7120 is de NEN 7120+C2:2012. Dit is een volledig nieuw uitgegeven versie naar aanleiding van de wijzigingen in de NEN 1068. In 2013 en tweemaal in 2014 zijn correctiebladen op de NEN 7120 uitgegeven. Op dit moment is aanvullingsblad A1 in ontwikkeling. Hierin wordt de waardering van een aantal nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Dit gaat onder andere over de waardering van biomassa, kleine woningen en lucht- en waterwarmtepompen. Tot op heden is het lastig om deze verschillende opties in de EPC in te voeren of de uitkomsten zijn onevenredig ongunstig. Hiervoor worden op dit moment nog aanpassingen gedaan. Kijk voor de meest actuele stand van zaken altijd op website van de NEN.

Overig Thema

Welke maatregelen kan ik nemen om te voldoen aan BENG? 31-08-2021
TOjuli: Hoeveel impact heeft zomernachtventilatie 27-07-2021
TOjuli: Het effect van zonwering, zonwerend glas en overstekken 27-07-2021
TOjuli: De invloed van oriëntatie en glasoppervlak 27-07-2021
BENG 1 verlagen door te rekenen met psi-waardes 27-07-2021
Effectiviteit isolatie en luchtdichtheid op BENG 1 27-07-2021
Welke maatregelen zijn het meest effectief voor BENG 2 en 3? 27-07-2021
BENG: Welke installatietechnische maatregelen zijn er? 26-07-2021
BENG: Welke bouwkundige maatregelen kun je toepassen? 21-07-2021
Het verschil tussen BENG en EPC 21-07-2021
 

Onze partners

  • Holland Mast
  • Holonite
  • GevelMeesters
  • IsoBouw Systems
  • BMI Monier
  • Kingspan Insulation
  • Knauf
Sluit deze advertentie