Energieneutraal is straks heel normaal
Javascript is uitgeschakeld

‘Energieneutraal is straks heel normaal’

Geplaatst: 12-02-2016
‘Energieneutraal is straks heel normaal’
Beeld: Ilco Kemmere

Heb jij je huis al energieneutraal gemaakt? Een vraag die over niet al te lange tijd doodnormaal moet zijn, als het aan Wigger Verschoor ligt. Verschoor is projectleider Duurzaam Gebouwde Omgeving bij stichting Urgenda en maakt zich hard voor een sneller duurzaam Nederland. 'Bouwbedrijven moeten zich hierin nu wel meer gaan verdiepen.'

Verschoor heeft bestuurs- en stedenbouwkundige roots. Hij werkt al vier jaar vanuit Urgenda aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. En het liefst zo snel mogelijk! 'Vanuit de wetenschap is steeds meer duidelijk over het effect van de CO2-uitstoot op het klimaat', zegt Verschoor. 'We hebben geen moment te verliezen en volgens ons kan het allemaal nóg wel een stuk sneller. Onze projecten en activiteiten zijn erop gericht om Nederland sneller duurzaam te maken.' Zo heeft Urgenda, met als boegbeeld directeur Marjan Minnesma, in juni 2015 de klimaatzaak (www.urgenda.nl/klimaatzaak) tegen de Nederlandse Staat gewonnen, waarin zij een beter klimaatbeleid afdwingen.

Energieneutraal wonen
Verschoors focus ligt op zorgvastgoed, waarover later in dit artikel meer, en op de particuliere bestaande-woningenmarkt: de consument met een koopwoning dus. Het is de grootste doelgroep, maar ook verreweg de meest tijdsintensieve, omdat aan elke keukentafel het gesprek apart gevoerd moet worden. Urgenda wil de particulier aanmoedigen om te kiezen voor een energieneutrale woning en volgt hierbij de strategie van het ontzorgen. Verschoor: 'We ontwikkelen met elke bewoner een maatwerkoplossing en voeren dit ook uit. We helpen met het vinden van de passende financiering en maken op deze manier de drempel zo laag mogelijk. We noemen dit het project ThuisBaas (www.thuisbaas.nl).'
Urgenda hoopt met ThuisBaas de markt voor energieneutraal wonen aan te zwengelen. De behoefte bij de consument groeit, nu steeds vaker berichten over het klimaat vanuit verschillende hoeken onder de aandacht worden gebracht. Daarnaast is de word of mouth een belangrijk onderdeel. Consumenten die tevreden zijn over de verduurzaming van hun woning en het geld dat zij daarmee uitsparen, vertellen hier graag over aan hun omgeving. Zij enthousiasmeren anderen om ook deze investering te doen.
Voor de bouwsector is energieneutraal wonen zeer relevant. De klant zit steeds vaker aan de tekentafel en wil meebeslissen over zijn nieuwbouwwoning. Tel daarbij op dat in 2020 alle nieuwbouwhuizen energieneutraal moeten worden opgeleverd. 'Ik denk dat hier voor bouwbedrijven een enorm interessant voordeel en verkoopargument kan liggen, maar dan is het nu wel hoog tijd om je erin te gaan verdiepen. Ik raad bouwbedrijven aan verder te kijken dan de wettelijke verplichtingen, om de markt goed te kunnen blijven bedienen', aldus Verschoor.

Crowdfunding voor zorginstellingen
Maar liefst 55 procent besparen op het energieverbruik tijdens de drie wintermaanden? Zorghuis Sint Petrus uit Boekel lukte het, tijdens de Energiestrijd Zorghuizen 2014-2015 (http://www.energiestrijd.nl/zorghuizen/). De 38 deelnemende zorghuizen bespaarden die winter gezamenlijk 200.000 euro. Urgenda organiseert in samenwerking met andere partijen de Energiestrijd om zorginstellingen bewust te maken van de besparingspotentie. Zorgvastgoed is een belangrijke sector als het gaat om een versnelling in het verduurzamen van gebouwen, niet in de laatste plaats vanwege de centrale en zichtbare plek in de samenleving, die het inneemt. Verschoor: 'Vanwege de toenemende druk op de budgetten in de zorg is de besparing die verduurzaming oplevert interessant. Daarnaast zal onze vergrijzende bevolking steeds kritischer worden op de kwaliteit en de kosten van wonen en zorg en duurzaamheid als pluspunt waarderen. In de zorg spelen meer maatschappelijke thema’s, duurzaamheid past daar goed tussen.'
Om de verduurzaming voor zorginstellingen betaalbaar te maken, ging Urgenda op zoek naar creatieve manieren van financiering. Zo is voor 512 zonnepanelen op zorghuis De Benring in Voorst geld door middel van crowdfunding bijeengebracht. Crowdfunders ontvangen rendement op hun investering, na vijftien jaar krijgen zij hun investeringsbedrag terug en is de duurzaam opgewekte stroom voor de zorginstelling gratis (www.zonopzorg.nl).

Verduurzaming als instrument
In 2030 zijn alle bestaande woningen in Nederland energieneutraal, dát is in elk geval de ambitie van Verschoor. Om dit te bereiken, moet verduurzaming breder gezien worden. 'Zie het niet alleen als doel op zich, maar als instrument om nog meer te bereiken. Zoek partijen in de omgeving die ook willen verduurzamen, enthousiasmeer elkaar en realiseer op deze manier schaalvoordelen. Veel businesscases kunnen nu al uit en dit wordt alleen maar beter. Nog afgezien van het feit dat we op deze manier de CO2-uitstoot verminderen en de klimaatverandering tegengaan. Samen maken we Nederland sneller duurzaam.'

Overig Thema

Welke maatregelen kan ik nemen om te voldoen aan BENG? 31-08-2021
TOjuli: Hoeveel impact heeft zomernachtventilatie 27-07-2021
TOjuli: Het effect van zonwering, zonwerend glas en overstekken 27-07-2021
TOjuli: De invloed van oriëntatie en glasoppervlak 27-07-2021
BENG 1 verlagen door te rekenen met psi-waardes 27-07-2021
Effectiviteit isolatie en luchtdichtheid op BENG 1 27-07-2021
Welke maatregelen zijn het meest effectief voor BENG 2 en 3? 27-07-2021
BENG: Welke installatietechnische maatregelen zijn er? 26-07-2021
BENG: Welke bouwkundige maatregelen kun je toepassen? 21-07-2021
Het verschil tussen BENG en EPC 21-07-2021
 

Onze partners

  • Naxis Energy
  • RHEINZINK
  • SOPREMA
  • VIP ISOLUTIONS
  • MEDITE SMARTPLY
  • Velox
  • IVC Group
Sluit deze advertentie