Archidat BouwNieuws - thema - ik-durf-te-roepen-dat-epc-een-wangedrocht-is(1)
Javascript is uitgeschakeld

‘Ik durf te roepen dat EPC een wangedrocht is’

Geplaatst: 24-01-2015
‘Ik durf te roepen dat EPC een wangedrocht is’

Nee, veel vrienden onder aanhangers van de EPC-norm heeft Chris Zijdeveld, voorzitter van de Stichting Passief Bouwen, niet. Waar hij kan probeert hij die ‘onzinnige norm’ te vuur en te zwaard te bestrijden. Daarbij schroomt de oud-wethouder van Schiedam niet om taboes te doorbreken. ‘Bij adviesbureaus werken mensen die nog nooit uit hun kantooromgeving zijn geweest. Zij prediken complete theoretische onzin die niemand durft door te prikken.’ En in de normcommissie zitten leveranciers die daarvoor betalen en zorgen dat hun producten ten koste van anderen een goede beoordeling krijgen. ‘En de overheid maakt van dit slangenkuilresultaat een norm.’ Was getekend Chris Zijdeveld.

Waar komt toch die verbetenheid richting de EPC bij u vandaan?
‘Omdat ik uit eigen ervaring weet dat het zo anders kan. Als wethouder van Schiedam heb ik al in 1982 zo’n tweehonderd huizen laten bouwen die eigenlijk al passief waren. Een woning gebruikte op dat moment gemiddeld zo’n 3.000 m3 gas per jaar en wij gingen met deze woningen naar 300 kuub gas. Dat heeft geleid tot eigen energieprestatienormen die door een bouwfysicus, die wij in dienst hadden genomen, waren opgesteld. En deze normen zijn we telkens gaan aanscherpen. Ergens in 1985 hebben we gezegd‘: ‘het gasverbruik mag maximaal 1.000 m3 per jaar zijn zonder extra meerkosten. Toen ik in 1994 wegging zaten wij op maximaal 600 m3. Kortom, over de gehele looptijd hebben we duizenden woningen gerealiseerd die in de buurt komen van een EPC van 0,6 zonder enige meerkosten.’

Zouden we niet veel beter die Duitse PHPP kunnen hanteren in plaats van telkens de NEN-normeringen op te lappen?
‘Wij hebben onlangs met een aantal adviseurs rond de tafel gezeten. Allemaal vinden zij dat wij in Nederland in plaats van de EPC bouwfysisch moeten gaan rekenen. In Nederland hebben we drie, vier grote softwareleveranciers voor de bouw. Als die bij elkaar gaan zitten en met elkaar een paar bureaus inhuren, dan hebben we binnen twee maanden een eigen bouwfysische methode.’

Hoe kan het trouwens dat de EPC en PHPP zoveel van elkaar verschillen. Logischerwijs zouden ze toch hetzelfde moeten meten?
‘Simpel. Het is namelijk een compleet andere benadering. Bij de EPC kan je puntjes halen als je er iets in stopt of aanpast. Maar daarmee richt je je alleen op de normen. Het gaat erom dat je goede woningen bouwt. Dát is het grote verschil van benadering. Tegelijkertijd kan ik overigens ook niet ontkennen dat de EPC-verlaging enige druk heeft gegeven waardoor de woningen wel wat beter zijn geworden.’

De EPC heeft dus wel voor bewustwording gezorgd?
‘Ja, alleen wanneer je helemaal verkeerd begint komt het uiteindelijk niet goed. De EPC kwam in een tijd dat wij nog steeds op een gemiddeld verbruik van 2.000 kuub gas zaten. Dus het heeft er wel voor gezorgd dat over de linie de woningen wat energiezuiniger werden. Maar de gedachtegang blijft een waanzinverhaal. Overigens met de beste bedoelingen maar op het verkeerde spoor.’

Hoe nu verder?
‘De EPC zo snel mogelijk afschaffen en bouwfysisch gaan rekenen en een nieuwbouwwoning passief bouwen. Als nou keer op keer blijkt dat het kan en we tegelijkertijd veel minder fossiele brandstoffengebruiken én woningen bouwen die gezonder en comfortabel zijn, waarom zouden we dat dan niet doen? En ook al omdat het zonder meerkosten kan.’

Overig Thema

Whitepaper kosteneffectiviteit BENG 20-02-2019
BENG: geen keuze meer tussen energie opwekken of besparen 16-01-2019
Bouwen volgens de BENG-eis 12-12-2018
Voorlopige BENG-eisen bekendgemaakt 12-12-2018
BENG 22-11-2016
Bijna Energie Neutrale Gebouwen 22-11-2016
Luchtdicht bouwen 18-11-2016
Trias Energetica 17-11-2016
Energielabel 15-11-2016
Passiefhuis 14-11-2016
 

Onze partners

  • Calduran Kalkzandsteen
  • BIA Beton
  • Kubus Informatiesystemen
  • Archidat Bouwformatie
  • Dutch Engineering
  • JET BIK Projecten
  • Ravago Building Solutions Netherlands
Sluit deze advertentie