Klimaatbijeenkomst en de epc
Javascript is uitgeschakeld

Club of Rome

Geplaatst: 24-11-2015
Club of Rome

De komende weken staan in het teken van de klimaattop in Parijs. De klimaattop is bepalend voor het klimaatbeleid van niet alleen Europa maar van de hele wereld. Op 30 november start de conferentie in Parijs die ongeveer twee weken zal duren.

Tijdens deze conferentie komen de partijen die verbonden zijn in de Conference of Parties voor de 21ste keer samen (COP21). Nu de effecten van de klimaatverandering steeds duidelijker zichtbaar zijn, is het belangrijk om een wereldwijd plan van aanpak op te stellen. Er zal onder andere gesproken worden over de opwarming van de aarde en hoe deze kan worden tegen gegaan. Na de aanslagen van 13 november in Parijs is besloten de klimaatconferentie vooralsnog door te laten gaan maar er zal geen gelegenheid zijn voor demonstaties en festiviteiten.

Serie artikelen
Bouwformatie zal de komende maanden iedere week een artikel publiceren over de geschiedenis en achtergrond van deze klimaattop. Er zal worden ingegaan op de achtergrond en de actuele stand van zaken van de Nederlandse klimaatwetgeving met betrekking tot de bebouwde omgeving (onder andere de EPC). Ook zullen de belangrijkste bouwfysische waarden worden besproken. In de afsluitende artikelen zal aandacht worden besteed aan bekende termen en organisaties die zich bezighouden met duurzaamheid. Het doel van deze artikelenreeks is om u te informeren over de huidige stand van zaken zoals deze beschreven wordt door de overheid en relevante partijen. De artikelen zullen vanaf medio december gebundeld aangeboden worden in onze webwinkel.

Club van Rome
Om een goed beeld te kunnen geven van de huidige stand van zaken moeten wij eerst toelichten wat er in het verleden is gebeurd. In dit eerste artikel gaan wij in op het ontstaan en de achtergrond van de Club van Rome. In de jaren zestig van de vorige eeuw werden mensen steeds bewuster van de gevolgen van de industrialisering en de economische groei op het milieu. In 1968 zijn een groep invloedrijke personen uit de politiek, het bedrijfsleven en de wetenschap samengekomen in Rome. Deze groep mensen werd gekenmerkt door hun bewustzijn van de klimaatproblematiek en de behoefte om bij te dragen aan een betere wereld. Zij noemden zichzelf de Club van Rome. De doelstelling van deze club was het identificeren en analyseren van de meest cruciale problemen die de toekomst van de mensheid zou bepalen, het evalueren van alternatieve scenario’s en het ontwikkelen van praktische oplossingen naar aanleiding van deze analyses. Deze scenario’s dienen vervolgens gecommuniceerd te worden aan besluitvormers maar ook aan het grote publiek. Eén van de eerste rapporten die werd uitgebracht was het rapport ‘Grenzen aan de groei’ in 1972. In dit rapport werd gekeken naar de toekomst van onze planeet met betrekking tot bijvoorbeeld beschikbare middelen, landbouwproductiviteit en milieubescherming. Volgens dit rapport zou de wereldbevolking en de economie blijven groeien tot 2030 waarna een keerpunt plaats zal vinden. Alleen als er drastische maatregelen met betrekking tot het milieu werden genomen om systematisch gedrag te veranderen zou het mogelijk zijn om zowel de bevolking als de welvaart op een constant niveau te houden. Van dit rapport zijn 12 miljoen exemplaren in 37 talen verspreid. In de jaren negentig ontstonden ook nationale verenigingen die op nationaal niveau de missie van de internationale Club zouden nastreven. Ook in Nederland is een nationale vereniging opgezet. De Club van Rome bestaat op dit moment uit honderd individuele leden die meer dan dertig landen vertegenwoordigen en ruim vijftienhonderd mensen die betrokken zijn bij de nationale verenigingen.

Overig Thema

Welke maatregelen kan ik nemen om te voldoen aan BENG? 31-08-2021
TOjuli: Hoeveel impact heeft zomernachtventilatie 27-07-2021
TOjuli: Het effect van zonwering, zonwerend glas en overstekken 27-07-2021
TOjuli: De invloed van oriëntatie en glasoppervlak 27-07-2021
BENG 1 verlagen door te rekenen met psi-waardes 27-07-2021
Effectiviteit isolatie en luchtdichtheid op BENG 1 27-07-2021
Welke maatregelen zijn het meest effectief voor BENG 2 en 3? 27-07-2021
BENG: Welke installatietechnische maatregelen zijn er? 26-07-2021
BENG: Welke bouwkundige maatregelen kun je toepassen? 21-07-2021
Het verschil tussen BENG en EPC 21-07-2021
 

Onze partners

  • Itho Daalderop
  • Wienerberger
  • De Groot Vroomshoop
  • Celdex
  • Tarkett
  • Techcomlight
  • PCI Group
Sluit deze advertentie