Archidat BouwNieuws - thema - legio-mogelijkheden-om-zorgvastgoed-te-verduurzamen
Javascript is uitgeschakeld

‘Legio mogelijkheden om zorgvastgoed te verduurzamen’

Geplaatst: 28-10-2015
‘Legio mogelijkheden om zorgvastgoed te verduurzamen’
Beeld: Ilco Kemmere

Als de wil er eenmaal is dan zijn er legio mogelijkheden om het zorgvastgoed te verduurzamen. Programmamanager Harmke Bekkema van Energiesprong Zorgvastgoed ziet om haar heen op dat vlak al veel gebeuren. Alleen daarom al vindt zij het onbegrijpelijk als partijen niet voor verduurzaming kiezen.

Bijna drie jaar is Harmke Bekkema als programmamanager van Energiesprong Zorgvastgoed nu bezig met het op gang brengen van een bewustwordingsproces in de zorg. Energiesprong Zorgvastgoed is een innovatieprogramma dat Platform31 tot eind van dit jaar uitvoert in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). 'Met dit programma willen we op grote schaal vraag en aanbod laten ontstaan voor gebouwen zonder energienota', ligt Bekkema toe. En dat is hard nodig. Immers, maandelijks betalen ouderenzorginstellingen per cliënt gemiddeld 150 euro aan energie. 'Er zijn zelfs uitschieters naar 300 euro en meer. Tegelijkertijd krijgen zorginstellingen slechts 100 euro van het rijk vergoed. Maandelijks vliegt dus minimaal 50 euro van het zorgbudget de schoorsteen uit.' Het is geld dat volgens de Energiesprong Zorgvastgoed beter in het verduurzamen van vastgoed te investeren. 'Zo wordt de energierekening de investeringsmotor voor het transformeren van vastgoed.'

Oplossingen
Tegelijkertijd ligt er een duidelijke vraag bij bouw- , installatie- en energiebedrijven om met oplossingen te komen om het vastgoed te verduurzamen en als het even kan naar het niveau van nul op de meter. 'Dat gaat nog niet enorm vlot', moet zij bekennen, 'maar dat komt vooral omdat de bouwsector de taal van de zorg moet leren spreken en andersom.' Neemt niet weg dat er wel al resultaten zijn geboekt. 'De meest concrete', vertelt de programmamanager, 'is ongetwijfeld Amstelring, de zorginstelling met vestigingen in de Amsterdamse regio. Een consortium van Dura Vermeer, energiebedrijf Eneco en installatiebedrijf Roodenburg gaan zorgstelling Amstelring ondersteunen met het energiezuinig maken van tien woonzorgcentra, met ‘Nul op de Meter’ als uiteindelijk ultiem doel. Speerpunten in de aanpak zijn: levering van duurzame energie, energiezuinige gebouwen, efficiënt technisch onderhoud, slimme afvalstromen en gedragsmatige aspecten. De ingreep van het consortium om van de verzorgingshuizen zogenoemde tophuizen in de zorg te maken zorgt er straks wel voor dat Amstelring in 2033 zo’n 20 miljoen euro op de energiekosten heeft bespaard.' Verder is de Cordaan bezig om een deel van hun vastgoedportefeuille toekomstbestendig te maken en direct stevig te verduurzamen. 'Natuurlijk', benadrukt zij, 'is het een puzzel en moet er met de partners stevige gesprekken over de businesscase en de uitvoeringsdetails worden gevoerd. Maar er is wel iets in beweging gebracht. Ook bij bouwpartijen die inmiddels hebben ontdekt dat hier een forse opgave kan liggen. Alleen het vergt wel de nodige innovatiekracht en wellicht een lange adem.'

Toekomst
De te hoge energierekening en het verduurzamen van het vastgoed zijn echter niet de enige zorgen waar zorginstellingen mee kampen. Door wijzigingen in het beleid zullen ouderen veel langer zelfstandig thuis moeten blijven wonen. 'Dat betekent voor die woningen dat ze levensloopbestendiger worden gemaakt. Voor zorginstellingen betekent het dat zij zich op de toekomst moeten beraden. En daarvoor moeten zij hun vleugels durven uitslaan en buiten de gebaande durven gaan denken.' In de optiek van Bekkema moeten zij vooral nadenken over hun toekomstige rol. 'Waarom bijvoorbeeld niet behalve zorgbehoevenden huisvesten ook aan jongeren, studenten, startende gezinnen en alleenstaanden een plek bieden? Een gezonde mix van mensen waardoor een thuis ontstaat waar zingeving, plezier, ontmoeten, betrokkenheid en levenswijsheid wordt gedeeld. Het is tegelijkertijd ook denkbaar dat een zorginstelling de deuren letterlijk openzet voor de wijk. Bijvoorbeeld door er een restaurant door wijkbewoners te laten runnen. Zo wordt het een plek waar buurtbewoners graag naar toe gaan en ontstaan er als vanzelf andere initiatieven die de functie van het complex verstevigen. En uiteraard levert het zorg op maat voor ouderen in de wijk.'

Experiment
Energiesprong Zorgvastgoed is bezig om met drie zorginstellingen een experiment op touw aan het zetten. Dit onder het motto T-Huis vol Energie. 'Uiteindelijk', legt zij uit, 'moet dit leiden tot onder andere een reken- en geldstromenmodel waarmee zorginstellingen straks een onderbouwd businessmodel kunnen maken. En uiteraard gebruiken we de energierekening om de transformatie financieel mogelijk te maken. Zo gaan verduurzaming en het toekomstbestendig maken van de instelling uiteindelijk hand in hand.'

Overig Thema

Whitepaper kosteneffectiviteit BENG 20-02-2019
BENG: geen keuze meer tussen energie opwekken of besparen 16-01-2019
Bouwen volgens de BENG-eis 12-12-2018
Voorlopige BENG-eisen bekendgemaakt 12-12-2018
BENG 22-11-2016
Bijna Energie Neutrale Gebouwen 22-11-2016
Luchtdicht bouwen 18-11-2016
Trias Energetica 17-11-2016
Energielabel 15-11-2016
Passiefhuis 14-11-2016
 

Onze partners

  • Halfen
  • Therminon
  • Totaaldakconcept.NL
  • Wilms
  • Naxis Energy
  • RHEINZINK
  • SOPREMA
Sluit deze advertentie