Regels opgelegd door europa(1)
Javascript is uitgeschakeld

Regels opgelegd door Europa

Geplaatst: 08-12-2015
Regels opgelegd door Europa

De afspraken zoals vastgelegd in het Verdrag van Kyoto zorgen voor een wereldwijde reductie van broeikasgassen. Europa had een gezamenlijk doel van 8 procent reductie in 2012 en met als nieuw doel 20 procent reductie in 2020. Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen worden vanuit Europa richtlijnen opgesteld. In dit artikel wordt ingegaan op de totstandkoming van deze richtlijnen en de gevolgen als deze niet worden nageleefd.

In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw was klimaatverandering een belangrijk onderwerp maar er was weinig over bekend. Om deze reden lieten groepen zoals de Club van Rome onderzoeken uitvoeren naar de oorzaken en mogelijke gevolgen van de klimaatverandering. Ook de Europese Commissie deed onderzoek naar de klimaatverandering. Zo is er onder andere onderzoek gedaan naar het energieverbruik in de EU.

Bebouwde omgeving
In 1985 heeft de Europese Commissie een intern discussiedocument gepubliceerd waarin staat dat 40 procent van al het energieverbruik is gerelateerd aan de bebouwde omgeving. Hieronder valt het energieverbruik van bestaande gebouwen maar ook de bouw van nieuwe gebouwen. Binnen de Europese Unie waren al plannen om de CO2-uitstoot terug te dringen. Binnen de bebouwde omgeving viel snel en veel winst te behalen. In 1989 is naar aanleiding van dit rapport de SAVE-richtlijn opgezet. SAVE staat voor Specific Actions for Vigorous Energy Efficiency. Het was één van de drie Europese initiatieven om energiebesparing te promoten. Hier werd onder andere gesproken over energycertificering van gebouwen, thermische isolatie van gebouwen en energie audits van ondernemingen met een hoog energieverbruik. Dit was echter een intentieverklaring maar geen regelgeving. Er was geen meerderheid voor het instellen van Europese regelgeving met betrekking tot energiebesparing.

Actieplan
In 2000 heeft de Europese Commissie een actieplan opgezet waarin een doel werd gesteld voor 2020; 20 procent minder uitstoot van broeikasgassen en 20 procent meer duurzaam opgewekte energie. De Europese richtlijnen met betrekking tot energiebesparing van de bebouwde omgeving heeft uiteindelijk geleid tot een Europese wetgeving in 2003. In januari van dat jaar werd de EPBD ingesteld. EPBD staat voor Energy Performance of Building Directive en is de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen. Een richtlijn die binnen drie jaar opgenomen moest worden in de landelijke wetgeving. Als de EPBD niet tijdig of niet juist wordt geimplementeerd in de nationale wet- en regelgeving, dan kan de Europese Commissie naar het Europese Hof van Justitie stappen. Daar wordt bepaald of er financiële sancties kunnen worden opgelegd. Bij iedere verandering van de nationale wetgeving zal deze opnieuw door de Europese Commissie moeten worden gecontroleerd. Regels kunnen in eerste instantie goed zijn geimplementeerd maar na aanpassing niet meer voldoen aan de in de EPBD gestelde eisen.

Bijna energieneutraal
In 2010 is de EPBD herzien. Hierin zijn nieuwe doelstellingen geformuleerd over energiebesparing in Europa. Er wordt gesteld dat vanaf december 2020 (31 december 2018 voor overheidsgebouwen) alle nieuw gebouwde bouwwerken bijna energieneutraal moeten zijn. In Nederland betekent dit een EPC van 0,0.

Overig Thema

Welke maatregelen kan ik nemen om te voldoen aan BENG? 31-08-2021
TOjuli: Hoeveel impact heeft zomernachtventilatie 27-07-2021
TOjuli: Het effect van zonwering, zonwerend glas en overstekken 27-07-2021
TOjuli: De invloed van oriëntatie en glasoppervlak 27-07-2021
BENG 1 verlagen door te rekenen met psi-waardes 27-07-2021
Effectiviteit isolatie en luchtdichtheid op BENG 1 27-07-2021
Welke maatregelen zijn het meest effectief voor BENG 2 en 3? 27-07-2021
BENG: Welke installatietechnische maatregelen zijn er? 26-07-2021
BENG: Welke bouwkundige maatregelen kun je toepassen? 21-07-2021
Het verschil tussen BENG en EPC 21-07-2021
 

Onze partners

  • Schöck Nederland
  • BUVA homecare systemen
  • Nelskamp Dakpannen
  • Luxlight
  • Gebr. Bodegraven
  • Kingspan Geïsoleerde panelen
  • De Hoop Pekso
Sluit deze advertentie