Archidat BouwNieuws - thema - slotconclusies-rondetafelgesprek-the-floor-is-yours
Javascript is uitgeschakeld

Slotconclusies rondetafelgesprek 'The floor is yours'

Geplaatst: 24-03-2014
Slotconclusies rondetafelgesprek 'The floor is yours'
Beeld: Corné Houwaard

De slotconclusies, aanbevelingen en suggesties uit het rondetafelgesprek 'The floor is yours!'

Ir. Hans van Heeswijk - Hans van Heeswijk architecten
Kijk niet te veel naar de woning als alleen een product. Er zijn nog wel wat meer aspecten van belang. De locatie is bijvoorbeeld heel belangrijk. Heel veel mensen/gezinnen zijn allemaal op zoek naar een eigen woning. Daar kan dus een heel groot aanbod voor bestaan, zeker ook in de bestaande woningvoorraad.

Martin Koppenhol - Marketingmanager VBI
Kijken we nu naar hoe nu verder? Het mag toch niet zijn dat wij door Ikea worden ingehaald die ons leert hoe we moeten bouwen in Nederland! Dat is een uitdaging. Dat is aan ons!

Bart Timmers - MRE, IDBB Vastgoed BV
Hoe gaan we een energieneutrale woning of een pluswoning vermarkten? Dat zou voor mij een volgend onderwerp zijn. Want waarom zou men er niet voor kiezen als het voor de portemonnee beter is? Hoe ga je dat breed in de samenleving zetten. Doe de kennisoverdracht in jip-en-janneketaal.

Ing. Khing Go - INNAX Gebouw en Omgeving
Ik zou het naar een wat abstracter niveau willen tillen. Wat zijn de mechanismen die verduurzaming in de weg staan en die tunnelvisie veroorzaken? Als we daar in ieder geval een béétje zicht op kunnen krijgen, dan draagt dat ook bij aan de kwaliteit van de oplossingen die uiteindelijk op lange termijn opgetuigd zullen worden.

Drs. Gijs Takkenkamp - Klaassen Vastgoedontwikkeling B.V.
Twee punten. Eén: wat kunnen we doen om te voorkomen dat we hier over dertig jaar weer zitten. Twee: het gaat wel heel vaak over het woonproduct. Volgens mij gaat het veel meer om het proces vooraf.
Welke woning komt op welke plek goed tot zijn recht? Welk proces moet je doorlopen om de afweging te maken wat specifiek op die plek juiste keuze is?

Ing. Jourdain Martens - Directeur/uitgever Bouwformatie
Er zijn altijd heel veel discussies over renovatie, duurzaamheid en energiezuinigheid. Die komen eigenlijk allemaal ongeveer op hetzelfde neer. We moeten een keer ophouden met praten en eindelijk eens een keer de koe bij de horens vatten en gewoon gaan beginnen. Laten we dan starten met de nieuwbouw.

Ing. Jan Camphuijsen – Draaijer+Partners
Om het energiezuinig maken van de bestaande woningvoorraad te stimuleren zou, in plaats van de hypotheekrente, het onderhoud aftrekbaar moeten zijn. Ik zou wel eens willen weten wat het effect daarvan zou zijn op de bestaande woningvoorraad. Je geeft kwaliteit aan de bestaande voorraad en je helpt mee aan de bewustwording bij de bewoners.

Dr. ir. Caspar van den Thillart - Eerder Ministerie van VROM
Heel vaak is toch de gedachte dat renovatie duurzamer is dan nieuwbouw, omdat je daar minder materiaal voor gebruikt. Maar de energiecomponent tijdens de gebruiksfase is veel dominanter dan het materiaalgebruik, de milieucomponent. Het is vaak duurzamer om te vervangen, dan op hoog niveau te transformeren en te renoveren.

Ir. Eduard van der Meer - Directeur VBI
Als je dan gaat vernieuwbouwen, hoe doe je dat dan? Dát is voor ons interessant. Er zijn ook al een paar
termen genoemd voor de renovatie. Dus hoe industrieel doe je dat? Als je echt industrieel bouwt en je
maakt gewoon wat basisafspraken met elkaar, dan kan de hele bouw ontzettend veel efficiënter en
goedkoper.

Prof.dr.ir. Mick Eekhout - TU Delft (hoogleraar productontwikkeling) en eigenaar Octatube
Ik denk dat het voor de kopersmarkt heel goed zou zijn als je iets aan zou kunnen bieden wat binnen acht
jaar terug te betalen is. Nou, dan begint iedereen het te geloven. Want nu is het vaak nog twintig jaar.
We zitten in een soort stille storm. Dat moeten we vaak tegen elkaar zeggen, maar we moeten elkaar wel
opjagen om tot het besef te komen dat het bijna onvermijdelijk is om die richting uit te gaan.

Ing. Max de Jong - Directeur/uitgever Bouwformatie
We hebben een aantal jaar geleden onderzoek gedaan naar de bestaande woningvoorraad. Hieruit bleek
dat er externe factoren zijn waar we zelf helemaal geen invloed op hebben, maar die uiteindelijk wel bepalen wat er gebouwd is of wordt. Bijvoorbeeld oorlog of een energiecrisis. Hebben we daar eigenlijk wel grip op?

Ir. Andrew Koster - SBRCURnet
We hebben de mond vol van luisteren naar de klant, maar we doen het geen van allen. Op een gegeven moment moet de overheid het dan toch maar besluiten en komt die met bijvoorbeeld de EPC. we moeten in de sector afspraken gaan maken: zo doen we het en niet anders. Het level playing field wordt voor ons allemaal hetzelfde.

Overig Thema

Whitepaper kosteneffectiviteit BENG 20-02-2019
BENG: geen keuze meer tussen energie opwekken of besparen 16-01-2019
Bouwen volgens de BENG-eis 12-12-2018
Voorlopige BENG-eisen bekendgemaakt 12-12-2018
BENG 22-11-2016
Bijna Energie Neutrale Gebouwen 22-11-2016
Luchtdicht bouwen 18-11-2016
Trias Energetica 17-11-2016
Energielabel 15-11-2016
Passiefhuis 14-11-2016
 

Onze partners

  • Knauf
  • Köster afdichtingssystemen
  • MAGNUM Heating
  • Mavotrans
  • MBS Groep
  • UNILIN Insulation
  • Alsecco
Sluit deze advertentie